Strategiatyötä ohjasi biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen ministerityöryhmä

Strategian valmistelua ohjasi hallituksen biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen ministerityöryhmä, joka myös linjasi politiikkatoimet. Työryhmän puheenjohtajuuden jakavat elinkeinoministeri Olli Rehn ja maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Virkamiesvalmistelua koordinoi ministeriöiden välinen yhdysverkko, jossa oli edustajia kaikista keskeisistä energia- ja ilmastoasioihin liittyvistä ministeriöistä. Ministeriöiden virkamiehistä koottu skenaariojaos vastasi skenaariolaskennasta ja taustaraportin laadinnasta. Strategiaan liittyvä substanssivalmistelu tapahtui useassa ministeriössä. Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolla koordinoitiin tätä työtä. Strategiatyöhön koottu sihteeristö editoi raporttia ja varmisti yhdenmukaisuuden poliittisten linjausten kanssa. Strategian organisaatiokaavio on esitetty alla.

Energia- ja ilmastostrategian organisaatiokaavio

Ministerityöryhmän jäsenet

puheenjohtajat
elinkeinoministeri Olli Rehn ja
maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen

sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila
oikeus- ja työministeri Jari Lindström
sisäministeri Paula Risikko
ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen

Ministerityöryhmän jäsenten kansliapäälliköt

kansliapäällikkö Jari Gustafsson, TEM
kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, MMM
kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, OKM
kansliapäällikkö Päivi Nerg, SM
kansliapäällikkö Hannele Pokka, YM
kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee, STM

Energia- ja ilmastopolitiikan yhdysverkon jäsenet

puheenjohtaja
osastopäällikkö Riku Huttunen, TEM

sihteeri
neuvotteleva virkamies Markku Kinnunen, TEM

opetusneuvos Paavo-Petri Ahonen, OKM
neuvotteleva virkamies Jaana Avolahti, TEM
ympäristöneuvos Magnus Cederlöf, YM
finanssisihteeri Taina Eckstein, VM
metsäneuvos Heikki Granholm, MMM
EU-erityisasiantuntija Niina Honkasalo, VNK
ympäristöneuvos Antti Irjala, YM
hallitusneuvos Päivi Janka, TEM
liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, LVM
teollisuusneuvos Petteri Kuuva, TEM
rakennusneuvos Teppo Lehtinen, YM
erityisasiantuntija Matti Kahra, MMM
liikenneneuvos Risto Murto,LVM
johtava Pekka Orpana, UM
teollisuusneuvos Herkko Plit, TEM
yksikönpäällikkö Juha Pyykkö, UM
teollisuusneuvos Timo Ritonummi, TEM
EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki, VNK
ylijohtaja Helena Säteri, YM
ympäristöneuvos Merja Turunen, YM
ylijohtaja Tuula Varis, YM
neuvotteleva virkamies Anne Vehviläinen, MMM
neuvotteleva virkamies Anne Väätäinen, TEM

Ministeriöiden substanssivalmistelun yhdyshenkilöt

finanssisihteeri Taina Eckstein, VM
ympäristöneuvos Antti Irjala, YM
liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, LVM
neuvotteleva virkamies Markku Kinnunen, TEM
teollisuusneuvos Petteri Kuuva, TEM
ylitarkastaja Bettina Lemström, TEM
erityisasiantuntija Matti Kahra, MMM
neuvotteleva virkamies Hanne Siikavirta, TEM
asiantuntija Reetta Sorsa, TEM
neuvotteleva virkamies Tuija Talsi, YM

Skenaariojaoksen jäsenet

finanssisihteeri Taina Eckstein, VM
ympäristöneuvos Antti Irjala, YM
liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, LVM
ylitarkastaja Bettina Lemström, TEM
neuvotteleva virkamies Paula Perälä, YM
neuvotteleva virkamies Kaisa Pirkola, MMM
neuvotteleva virkamies Tatu Torniainen, MMM
neuvotteleva virkamies Birgitta Vainio-Mattila, MMM

Muualla verkossa