Hoppa till innehåll

Finanspolitiska ministerutskottet förordade en fortsättning på stödet till stora företag på grund av coronavirusepidemin

arbets- och näringsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 22.6.2021 11.01 | Publicerad på svenska 22.6.2021 kl. 17.58
Pressmeddelande 402/2021

Statsrådets finanspolitiska ministerutskott förordade vid sitt möte tisdagen den 21 juni att giltighetstiden för de tidigare godkända principerna och villkoren för finansieringen av stora företag på grund av coronavirusepidemin förlängs tills vidare, dock högst till och med den 31 december 2021. Ursprungligen behandlade ministerutskottet ärendet och förordade att dessa principer ska iakttas vid sitt möte den 26 juni 2020 och fortsatte deras giltighetstid den 21 december 2020.

Villkoren gäller statlig finansiering och statliga stödåtgärder till stora företag som tillfälligt råkat i svårigheter på grund av coronavirusepidemin. De villkor som ministerutskottet förordade i juni 2020 och vars giltighetstid fortsattes i december 2020 finns här: Finanspolitiska ministerutskottet förordade en fortsättning på finansieringen av stora företag på grund av coronavirusepidemin (pressmeddelande 21.12.2020).

Ytterligare information: Timo-Jaakko Uotila, regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 128, och Taina Eckstein, budgetråd, finansministeriet, tfn 0295 530 062

Tillbaka till toppen