Hoppa till innehåll

Finlands Malmförädling Ab överförs till statsrådets kanslis ägarstyrning

arbets- och näringsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 7.5.2021 11.02
Pressmeddelande

Finlands Malmförädling Ab överförs från arbets- och näringsministeriets ägarstyrning till statsrådets kanslis ägarstyrning. Överföringen till avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli baserar sig på riktlinjerna i statsrådets ägarpolitiska principbeslut, enligt vilket ägandet och regleringen bör särskiljas ytterligare.

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för regleringen av Finlands Malmförädling Ab:s verksamhetsområde. Avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli ansvarar för skötseln av statens bolagsinnehav, främst de kommersiella bolagsinnehaven, och för utvecklandet och samordningen av statens ägarstyrning inom statsrådet.

Finlands Malmförädling Ab är ett bolag med specialuppgifter som ägs helt av finska staten. Bolaget utvecklar gruvdriften och batterivärdekedjan i Finland. Bolaget är moderbolag i koncernen Finlands Malmförädling. Koncernen består förutom av Finlands Malmförädling Ab också av Terrafame Ab, Sokli Holding Oy och dess dotterbolag Sokli Oy samt Finnish Battery Chemicals Oy och dess dotterbolag. Finlands Malmförädling Ab äger också 26,3 procent av Keliber Oy.

Ytterligare information: Maija Strandberg, finansråd, statsrådets kansli, tfn 0295 160 981,  [email protected], Mika Niemelä, direktör, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 062 135, [email protected]

Tillbaka till toppen