Hoppa till innehåll

Förenhetligandet av statsrådets e-postadresser fortsätter – arbets- och näringsministeriet, finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet får nya gov.fi-adresser

Justitiekanslersämbetetarbets- och näringsministerietfinansministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.9.2021 13.47 | Publicerad på svenska 20.9.2021 kl. 13.58
Pressmeddelande 531/2021

Statsrådet inför stegvis enhetliga e-postadresser. Alla ministerier börjar använda e-postadresser med ändelsen gov.fi före utgången av 2021. Arbets- och näringsministeriet, finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet får nya e-postadresser den 20 september.

I fortsättningen har e-postadresserna till dessa ministeriers tjänstemän i regel formen [email protected] Meddelanden som skickas till de gamla adresserna hittar fram två år framöver.

Ministeriernas allmänna e-postadresser ändras senare i år. Detta gäller till exempel registratorskontorens e-postadresser. Adresserna till ministeriernas webbplatser ändras inte.

Också justitiekanslersämbetet inför e-postadresser med ändelsen gov.fi den 20 september. Justitiekanslersämbetets allmänna e-postadresser ändras senare.

Alla ministerier får nya, enhetliga e-postadresser under slutet av året

De flesta ministerier, det vill säga arbets- och näringsministeriet, finansministeriet, försvarsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, justitieministeriet, kommunikationsministeriet, miljöministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, statsrådets kansli och undervisnings- och kulturministeriet, har redan börjat använda den nya gov.fi-ändelsen. Datum för ibruktagande av gov.fi-adresser inom utrikesförvaltningen fastställs senare.

E-postadresserna till de tjänstemän som arbetar med uppgifter med krav på hög beredskap och säkerhet får ändelsen govsec.fi. Från och med den 5 oktober har e-postadresserna till inrikesministeriets tjänstemän formen [email protected]

Syftet med e-postreformen är att öka enhetligheten inom statsrådet och att göra det lättare för allmänheten att kontakta statsrådet. E-postadresserna ändras som ett led i den normala uppdateringen av e-postsystemet. I samband med reformen förbättras också hela statsrådets e-postsäkerhet och förmågan att upptäcka eventuella säkerhetsluckor.

Ändelsen gov.fi valdes för att den är lätt igenkännlig och liknande ändelser används även i andra länder. Enhetliga e-postadresser gör också personalrotationen mellan olika ministerier smidigare.

Ytterligare information: Janne Kerkelä, avdelningschef, tfn 0295 160 381, [email protected], statsrådets kansli, statsrådets förvaltningsenhet

Tillbaka till toppen