Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Ahvenanmaalle lisäaikaa täyttää valtion osittain maksaman tuulivoiman tuotantotuen edellytykset

Arbets- och näringsministeriet 18.11.2015 16.22
Tiedote
Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti tänään 18.11.2015 toimista, joita Ahvenanmaan maakunnan odotetaan tekevän 1.2.2016 mennessä voidakseen täyttää valtion osittain maksaman tuulivoiman tuotantotuen edellytykset.

Ahvenanmaan maakunnan odotetaan muun muassa alentavan maakuntalain mukaista tavoitehintaa merkittävästi siten, että nyt kyseessä olevissa tuulivoimaloissa tuotetusta sähköstä maksettava tuotantotuki ei ylitä eduskunnan säätämää tuottovaatimusta.

Hallitus linjasi myös, että Ahvenanmaan maakunnan on toimitettava EU:n uusiutuvan energian direktiivin mukainen uusiutuvan energian toimintasuunnitelma komissiolle helmikuun alkuun mennessä.

Ahvenanmaan maakunnan odotetaan lisäksi päättävän helmikuun alkuun mennessä maakunnan budjetissa valtuudesta, jonka puitteissa maakuntalain mukaiseen tukijärjestelmään voidaan hyväksyä tuulivoimakapasiteettia. Päätöksessä on otettava huomioon, että kustannusvastuu sähkön tuottajille maksettavasta tuotantotuesta säilyy maakunnalla.

Jos Ahvenanmaan maakunta ei ole toteuttanut vaadittuja toimenpiteitä viimeistään 1.2.2016 mennessä, valtio ei osallistu Ahvenanmaan maakuntaan rakennettavissa tuulivoimaloissa tuotetusta sähköstä maksettavaan tuotantotuen kustannuksiin. Tällöin myöskään valtiontuen EU:n valtiontukisääntelyn mukaisuuden käsittelylle Euroopan komissiossa ei ole edellytyksiä, eikä Energiavirastolle siirretä sopimusasetuksella maakunnan tuulisähkön tukijärjestelmän mukaisia viranomaistehtäviä.

Lisätiedot:
hallitusneuvos Anja Liukko, TEM, puh. 029 506 2078
elinkeinoministerin erityisavustaja Markku Rajala, puh. 050 345 8490
Tillbaka till toppen