Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Anna ideasi ja auta maahanmuuttajia kotoutumaan

Arbets- och näringsministeriet 6.10.2015 10.00
Tiedote

Miten organisaatiosi voi tukea maahanmuuttajien kotoutumista? Voiko se esimerkiksi työllistää tai tarjota koulutusta tai harrastustoimintaa? Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt kumppanuuskampanjan maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi.

Lupauksen tai konkreettisen uuden aloitteen voi antaa osoitteessa kotouttaminen.fi/kumppanuuskampanja viimeistään 16.11.2015. Esimerkiksi järjestöt, yritykset, kunnat, viranomaiset, uskonnolliset yhteisöt ja oppilaitokset voivat jättää lupauksensa ja aloitteensa, yksin tai yhdessä muiden organisaatioiden kanssa.

Lupaus on muille esimerkki ja haaste. Aloite on konkreettinen idea uudenlaisesta kotouttamistoiminnasta, jota toteuttavat mieluiten erilaiset kumppanit yhdessä. Lupauksella ja aloitteella voi esimerkiksi tukea maahanmuuttajia alkuvaiheessa kotoutumaan Suomeen, helpottaa heidän pääsyään työelämään tai edistää myönteistä ilmapiiriä. Maahanmuuttajat tarvitsevat neuvontaa esimerkiksi arkielämän asioissa tai tietoa, miten ja mistä töitä kannattaa hakea.

Maahanmuuttajien nopealla kotoutumisella varmistetaan, että he pääsevät osalliseksi suomalaiseen yhteiskuntaan. Viranomaiset tarjoavat maahanmuuttajille koulutusta ja tukevat työllistymistä, mutta kansalaisyhteiskunnan rooli on korvaamaton arkielämän asioissa ja yritykset ovat avainasemassa työllistämisessä.

Ideat osaksi kotouttamistoimintaa

Lupauksia ja aloitteita kerätään työ- ja elinkeinoministeriön kokoamaan kotouttamisen kumppanuusohjelmaan. Ohjelma nivoo yhteen eri toimijoiden näkemyksen kotoutumisen edistämisestä. Se valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä.

Lupaukset ja aloitteet arvioidaan ja valitut sisällytetään kumppanuusohjelmaan sekä kytketään osaksi kotouttamisen käytäntöjä. Lisäksi parhaat palkitaan tunnustuspalkinnolla. Ideat julkaistaan kotouttaminen.fi-sivulla, jos siihen on saatu lupa. Lupaajat voivat nostaa esiin julkaistuja lupauksia myös sosiaalisessa mediassa käyttämällä hashtagia #kotolupaus.

Kampanja etsii ideoita kaikkien maahanmuuttajien kotouttamiseen. Tällä hetkellä nousee esiin erityisesti pakolaisten tilanne, koska parhaillaan maailmassa on meneillään suurin pakolaiskriisi toisen maailmansodan jälkeen, mikä heijastuu myös Suomeen.

Tämän hetken ennusteen mukaan Suomeen saapuu noin 50 000 turvapaikanhakijaa tänä vuonna. Kotoutettavien määrä tulee kasvamaan merkittävästi lähiaikoina, ja siksi yhteistyö kotoutumisen edistämiseksi tässä tilanteessa on entistä tärkeämpää.

Lisätiedot:

neuvotteleva virkamies Meri-Sisko Eskola, TEM, puh. 029 504 8256

erityisasiantuntija Tarja Rantala, TEM, puh. 029 504 7101

Tillbaka till toppen