Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Arbets- och näringsministeriet publicerar en informationstjänst för regionut-veckling på webbplatsen www.granskaförvaltningen.fi

Arbets- och näringsministerietStatskontoret 1.9.2020 10.14 | Publicerad på svenska 1.9.2020 kl. 14.48
Nyhet

Syftet med informationstjänsten är att publicera och visualisera regional statistik som stöd för regionutvecklingen. Tjänsten publiceras för alla 1.9.2020.

Arbets- och näringsministeriet har i samarbete med projektet Tietokiri producerat en ny informationstjänst om regionernas och landskapens utveckling på webbplatsen www.granskaförvaltningen.fi. Tjänsten ger möjlighet att gestalta den regionala lägesbilden utifrån de färskaste statistikuppgifterna, följa regionernas utveckling i tidsserier samt göra jämförelser mellan regionerna. Tjänsten omfattar cirka 35 statistiska variabler under temana befolkningsdynamik, kompetens och förnyelse, den regionala ekonomin, hälsa och välfärd samt dynamiken i livsmiljön.

Informationstjänsten skapades av behovet att utveckla en digital plattform för kvantitativt material som stöder regionutvecklingen. Alla kan använda tjänsten, men i synnerhet producerar tjänsten information för regionutvecklarnas behov. Landskapens resurser för informationsproduktion och analys av statistisk information varierar, och via tjänsten har landskapen en jämlikare ställning när det gäller tillgång till och analys av basinformation. Genom tjänsten genomförs också målet om kunskapsbaserad styrning i regeringsprogrammet.

Principerna för informationstjänsten är användbarhet, objektivitet och interaktivitet. Utöver regionala utvecklare och myndigheter är målgrupperna för tjänsten medier och medborgare. I fortsättningen kan tjänsteanvändaren ladda ner de avgiftsfria uppgifterna och figurerna för sig själv och även inkludera dem på sin egen webbplats.

Www.granskaförvaltningen.fi är en tjänst som upprätthålls av Statskontoret och som samlar uppgifter om den kommunala ekonomin och statsförvaltningen för att utnyttjas av alla.

Sidan kommer att publiceras även på svenska under hösten 2020.

Ytterligare information:
Anu Henriksson, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7235

Tillbaka till toppen