Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Asetusehdotus uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituesta lausunnoille

Arbets- och näringsministeriet
8.12.2015 11.25
Tiedote
Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt 8.12.2015 valtioneuvoston asetusluonnoksen uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituesta lausunnoille.

Hallitus linjasi ohjelmassaan, että uusiutuvan energian käyttöä lisätään niin, että sen osuus nousee 2020-luvulla yli 50 prosenttiin, ja omavaraisuus yli 55 prosenttiin. Tavoitteeksi asetettiin myös nostaa liikenteen uusiutuvien polttoaineiden osuus vuoteen 2030 mennessä 40 prosenttiin. Lisäksi tavoitteena on luopua kivihiilen käytöstä energiantuotannossa ja puolittaa tuontiöljyn käyttö kotimaan tarpeisiin 2020-luvun aikana.

Tavoitteen toimeenpanoa tuetaan panostamalla kärkihankkeisiin. Kärkihankkeeseen "Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti" osoitettu rahoitus 100 milj. euroa käytetään uusiutuvan energian hankkeisiin ja uuden energiateknologian hankkeisiin vuosina 2016-2018.

Asetusehdotuksessa investointitukea voitaisiin myöntää sellaiseen yrityksen, kunnan tai muun yhteisön käyttöomaisuuteen kohdistuvaan investointiin, jonka hyväksyttävät kustannukset ylittävät 5 milj. euroa ja joka koskee liikenteen kehittyneiden biopolttoaineiden tuotantoa tai uuden energiateknologian kokeiluhanketta.

Lausuntopyyntö, asetusluonnos ja siihen liittyvä perustelumuistiot ovat luettavissa työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivulla (Etusivu > Ajankohtaista > Vireillä > Lausuntopyynnöt).

Lisätiedot:
hallitusneuvos Anja Liukko, TEM, puh. 029 506 2078
ylitarkastaja Pekka Grönlund, TEM, puh. 029 506 4815
Tillbaka till toppen