Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Biotalouspaneeli edistää strategian toteutusta ja biotalousalan vuorovaikutusta

Arbets- och näringsministeriet 11.11.2015 11.04
Tiedote
Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut biotalouspaneelin edistämään biotalousstrategian toteutusta ja lisäämään hallinnon, tutkimuksen, elinkeinojen ja kansalaisjärjestöjen vuorovaikutusta sekä harjoittamaan vuoropuhelua samaan päämäärään tähtäävien ohjelmien ja EU:n biotalouspaneelin kanssa.

Biotalouspaneelin puheenjohtajina toimivat elinkeinoministeri Olli Rehn ja maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Paneelin toimikausi kestää 30.4.2019 saakka.

- Biotalouspaneeli toimii neuvoa-antavana elimenä hallituksen kärkihankkeen ja Suomen biotalousstrategian toteutuksessa. Paneeliin on kutsuttu useiden viiteryhmien edustajia, jotka tuovat pohdintaan omat näkemyksensä ja pitävät eri ryhmät informoituina biotalouspaneelin keskusteluista ja ministeriöiden suunnittelemista, toteaa elinkeinoministeri Olli Rehn.

Ministeriöistä biotalouspaneelissa ovat edustettuina TEM, MMM, YM, UM, VM, OKM ja STM. Muut mukana olevat hallinnon toimijat ovat Finpro, Tekes, TAPIO, Trafi, LUKE, SYKE, Metsähallitus, Opetushallitus, Maakunnan liitot ja ELY-keskukset.

Teollisuusliittoja ja elinkeinojen työnantaja- ja työntekijäjärjestöjä paneelissa edustavat EK, Elintarviketeollisuusliitto, Energiateollisuus, Teknologiateollisuus, Kemianteollisuus, Metsäteollisuus, Suomen sahat, Suomen yrittäjät, MTK, Luontaistuotealan keskusliitto, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa, SAK, STT ja AKAVA.

Tutkimus- ja koulutuspuolen edustajia ovat VTT, Sitra, Suomen akatemia, Suomen yliopistot UNIFI ry, ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene, CLIC Innovation Oy ja Motiva. Kansalaisjärjestöistä mukana ovat WWF Suomi ja Suomen Luonnonsuojeluliitto.

Biotalous ja puhtaat ratkaisut ovat Sipilän hallituksen yksi strateginen painopistealue. Tavoitteena on tehdä Suomesta biotalouden, kiertotalouden ja puhtaiden ratkaisujen edelläkävijä vuoteen 2025 mennessä. Kestävillä ratkaisuilla halutaan vauhdittaa vientiä ja työllisyyttä sekä lisätä omavaraisuutta.

Suomen biotalousstrategia julkistettiin toukokuussa 2014. Strategian tavoitteena on luoda uutta talouskasvua ja työpaikkoja biotalouden liiketoiminnan kasvulla sekä korkean arvonlisän tuotteilla ja palveluilla, turvaten samalla luonnon ekosysteemien toimintaedellytykset.

Asettamiskirje ja paneelin jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot:

teollisuusneuvos Mika Aalto, TEM, puh. 029 504 7267

Tillbaka till toppen