Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Ny direktion för Business Finland

Arbets- och näringsministeriet
23.1.2020 13.19
Pressmeddelande

Statsrådet utnämnde den 23 januari 2020 direktionen för Innovationsfinansieringsverket Business Finland för de följande två åren. Styrelseproffset Pertti Korhonen fortsätter som ordförande för direktionen och som vice ordförande understatssekreterare Petri Peltonen från arbets- och näringsministeriet. Direktionen styr, följer och övervakar Business Finlands verksamhet.

I direktionen finns företrädare för företag och myndigheter. Ordföranden för AhoGroups styrelse Miia Porkkala, verkställande direktören för Reima Oy Elina Björklund samt utrikesministeriets understatssekreterare Nina Vaskunlahti, vilka redan ingick i den föregående direktionen, fortsätter som medlemmar i direktionen. Verkställande direktören för Inventure Oy Sami Lampinen och direktören för BusinessOulu Juha Ala-Mursula är nya medlemmar.

Direktionen beslutar om Business Finlands allmänna riktlinjer och beaktar de mål som arbets- och näringsministeriet ställt upp och principerna för ägarstyrningen. Direktionen beslutar om till exempel finansieringsverkets årliga budgetförslag och verkställighetsplan. Direktionens mandatperiod är 23.1.2020–31.12.2021.

Business Finland är en offentlig aktör som erbjuder företag innovationsfinansiering och internationaliseringstjänster samt främjar turism och investeringar i Finland.

Ytterligare upplysningar:

Ilona Lundström, avdelningschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7186
Anne Rothovius, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3532

Tillbaka till toppen