Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Digitaalisesti suuntautuneet pk-yritykset ovat usein kasvuhakuisia

Arbets- och näringsministeriet 2.3.2015 11.00
Tiedote

Digitaalisesti suuntautuneiden yritysten suhdannekuva on selvästi muuta pk-sektoria valoisampi. Näistä yrityksistä noin 37 prosenttia odottaa suhdanteiden kohenevan seuraavan vuoden aikana, kun muista pk-yrityksistä positiivista kehitystä odottaa vain noin viidennes.

Digitaalisesti suuntautuneet yritykset ovat myös voimakkaammin kasvuhakuisia. Niistä tällaisia on noin neljännes, kun kaikista pk-yrityksistä seitsemän prosenttia ilmoitti olevansa voimakkaasti kasvuhakuisia.

Nämä tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemasta Digitaalisesti suuntautuneet pk-yritykset -katsauksesta. Se perustuu kevään 2015 Pk-yritysbarometrin yhteydessä tehtyihin kysymyksiin. Tiedot kerättiin 4400 yritykseltä joulukuun 2014 ja tammikuun 2015 aikana.

Digitaalisesti suuntautuneiksi yrityksiksi määritellään sellaiset yritykset, jotka käyttävät useita eri digitaalisia työkaluja, kuten sosiaalista mediaa, pilvipalveluja, big dataa, verkko-ostoksia ja -myyntiä ja digitaalisia jakelukanavia. Nämä yritykset ovat myös tyypillisesti muita pk-yrityksiä nuorempia. Niistä lähes 60 prosenttia on perustettu tämän vuosituhannen puolella.

Noin kolmannes digitaalisesti suuntutuneista yrityksistä oli lisännyt innovaatiotoimintaa tai tuotannon ja tuotteiden kehitystä edellisvuoden aikana ja lähes puolet  aikoi tehdä näin seuraavan vuoden aikana. Digitaalisesti suuntautuneet yritykset ovat lanseeranneet markkinoille kaksi kertaa muita pk-yrityksiä yleisemmin uusia tuotteita tai palveluja sekä ovat myös ottaneet käyttöön uutta teknologiaa.

Suoraa vientitoimintaa ulkomaille ilmoitti harjoittavansa 12 prosenttia kaikista pk-yrityksistä, kun digitaalisesti suuntautuneista yrityksistä vientiä harjoitti noin neljäsosa. Digitaalisesti suuntautuneet yritykset käyttävät muita yrityksiä yleisemmin julkisia kansainvälistymispalveluja. Ne aikoivat käyttää näitä palveluja myös seuraavan vuoden aikana yli kaksi kertaa yleisemmin kuin pk-yritykset keskimäärin.

Noin 30 prosenttia digitaalisesti suuntautuneista yrityksistä aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta seuraavan 12 kuukauden aikana. Tämä on selvästi yleisempää kuin pk-yrityksissä keskimäärin, joilla näitä aikomuksia on noin viidesosalla. Digitaalisten yritysten rahoitusaikomuksissa korostuu kehittämistoiminnan ohella kansainvälistyminen. Lähes 30 prosenttia aikoi hakea rahoitusta kansainvälistymistoimintaansa seuraavan vuoden aikana.  

TEM:n erillisraportti digitaalisesti suuntautuneiden pk-yritysten suhdannekuvasta 2015 on verkossa osoitteessa: http://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/tem_oppaat_ja_muut_julkaisut

Lisätiedot:

ekonomisti Samuli Rikama, TEM, puh. 029 506 0150

kehittämispäällikkö Esa Tikkanen, TEM, puh. 050 040 5459 (TEM Toimialapalvelu)

Tillbaka till toppen