Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Ehdotukset kehittämisyhtiöiden roolin selkeyttämiseksi valmistuivat

Arbets- och näringsministeriet 12.5.2015 8.59
Tiedote
Elinkeinoministeri Jan Vapaavuoren käynnistämä seudullisten kehittämisyhtiöiden roolia koskeva selvitys on valmistunut. Selvityksen teki kaupunkineuvos Markku Andersson, ja se sisältää useita konkreettisia toimia toiminnan kehittämiseksi.

Kuntataloudessa, ohjelmatyössä ja -rahoituksessa on tapahtunut viime vuosina oleellisia muutoksia, mitkä ovat vaikuttaneet seudullisten kehittämisyhtiöiden tilanteeseen.  

- Suomalaiset kehittämisyhtiöt ovat hyvä ja toimiva innovaatio, mutta konseptia pitää uudistaa, jotta yhtiöt pystyvät myös muuttuneessa, niukkenevien resurssien maailmassa vastaamaan seudullisen kehittämistyön haasteisiin, elinkeinoministeri Jan Vapaavuori tiivistää.

Selvitystyön kolme keskeistä ehdotusta ovat:

1) Käynnistetään laajapohjaisesti "suomalainen kehittämisyhtiö 2020 -toimintamallin" valmistelu.
Kehittämisyhtiöiden toiminnallista roolia vahvistetaan ja selkeytetään suhteessa muihin toimijoihin määrittelemällä kehittämisyhtiöiden asema osana julkisin varoin rahoitettua kansallista elinkeinopoliittista kokonaisuutta.
2) Nopeasti toteutettavana pilottina voidaan tehdä setelityyppisen yrityskehittämistyökalun käyttöönotto. Tämän palvelun laaja käyttö on mahdollista toteuttaa ELY-keskusten ja kehittämisyhtiöiden sopimuksella. Tavoitteena on täydentää valtion elinkeinopoliittisten organisaatioiden toimintaa tekemällä tunnetuksi niiden rahoitustuotteita ja aktivoimalla niiden hyödyntämistä yrityksissä.
3) Varmistetaan kehittämisyhtiöiden rahoitus ja taataan näin julkisten yrityspalveluiden ja -tukien vaikuttava kohdentuminen. Kyse on kumppanuudesta, jossa kehittämisyhtiöt toteuttavat kuntien elinkeinopoliittisten tavoitteiden ohella myös kansallisia elinkeinopoliittisia tavoitteita.

Nyt valmistuneen selvityksen on tarkoitus toimia taustatietona virkavalmistelulle ja tulevan hallituksen päätöksenteolle.

Selvitys on luettavissa osoitteessa: https://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/tem_raportteja

Lisätiedot:
elinkeinoministerin eritysavustaja Laura Manninen, p. 050 361 7511
neuvotteleva virkamies Johanna Osenius, TEM, p. 029 506 4937
selvityshenkilö Markku Andersson, p. 0400 653 403
Tillbaka till toppen