Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

ELY-keskusten irtisanomisia pystyttiin vähentämään, muutostuesta hyviä tuloksia

Arbets- och näringsministeriet 7.5.2015 9.00
Tiedote
Osana hallituksen päättämiä sopeutustoimia ja julkisen talouden kestävyysvajeen korjaamista ELY-keskuksille kohdennettiin 33 miljoonan euron säästöt vuosille 2015-2018. Lisäksi EU:n rakennerahastojen tekninen tuki vähenee 56 miljoonaa euroa vuosina 2014-2020.

Säästöjen vuoksi syyskuussa 2014 käynnistyneet ELY-keskusten ja työ- ja elinkeinoministeriön yt-neuvottelut on saatu päätökseen nyt myös ELY-keskuksittain.

Tammikuussa 2015 valtakunnallisten neuvottelujen päättyessä arvioitiin, että ELY-keskusten 33 miljoonan säästötarpeesta toteutetaan suurin osa luonnollisella poistumalla, pääosin eläköitymisen kautta. Vajaa kolmannes säästöistä arvioitiin tuolloin toteutettavan irtisanomisilla ja loput muilla säästötoimilla. Jatkoneuvotteluissa irtisanottavien määrää pystyttiin tästä vielä vähentämään muutostuen laajamittaisella käyttöönotolla sekä muilla säästötoimilla.

ELY-keskuksista irtisanottavien määrä on kokonaisuudessaan 85 henkilöä.

Irtisanottavien henkilöiden määrät ovat ELY-keskuksittain seuraavat:

Uudenmaan ELY-keskus 6, Varsinais-Suomen ELY-keskus 5, Satakunnan ELY-keskus 2, Hämeen ELY-keskus 2, Pirkanmaan ELY-keskus 0, Kaakkois-Suomen ELY-keskus 5, Etelä-Savon ELY-keskus 2, Pohjois-Savon ELY-keskus 2, Pohjois-Karjalan ELY-keskus 2, Keski-Suomen ELY-keskus 5, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 12, Pohjanmaan ELY-keskus 0, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 9, Kainuun ELY-keskus 0, Lapin ELY-keskus 8 ja ELY-keskusten ja TE-toimistojen yhteinen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) 25.

Aiemmin tänä vuonna toteutetut irtisanomiset rakennerahastojen teknisen tuen osalta johtivat 29 henkilön irtisanomiseen ELY-keskuksissa.

Henkilöstölle uusia mahdollisuuksia muutostuen avulla

Ministeriössä ja ELY-keskuksissa on käytössä hyvän työnantajapolitiikan mukaisesti kattava muutostukipaketti, jonka keinoin henkilöstöstä huolehditaan vaikeassa tilanteessa. Tukena on myös TEM-konsernin erityisosaaminen työelämän muutostilanteiden hoitamisesta.

ELY-keskuksia ohjaavat ministeriöt ja virastot sekä ELY-keskukset ja TE-toimistot ovat sitoutuneet irtisanomisuhan alla olevan henkilöstön uudelleensijoittamiseen. Lisäksi käytössä on muun muassa 1+1-malli, jossa nykyinen työnantaja maksaa ensimmäisen vuoden palkan, kun uusi työnantaja sitoutuu palkkaamaan henkilön vähintään vastaavaksi ajaksi. Irtisanoutumiskorvauksena on mahdollista saada maksimissaan vuoden palkka. Henkilöstölle on räätälöity myös erityinen yrittäjyyteen kannustava 'virkamiehestä yrittäjäksi' -valmennusohjelma.

- Irtisanomisia on pystytty olennaisesti vähentämään muutostuen keinojen ja ns. luonnollisen poistuman avulla. Vapaaehtoisen irtisanoutumiskorvauksen on tähän mennessä valinnut 123 työntekijää. Toisen työnantajan palvelukseen siirtyy 1+1-mallin avulla 16 työntekijää. Tänä ja tulevina vuosina ELY-keskuksista eläköityy myös huomattava määrä työntekijöitä.  Säästöjä saadaan myös muun muassa toimitilakustannuksista ja ostopalveluista. Henkilöstön vähenemisen ja tiukan säästökuurin myötä tehtäviä ja toimintoja on tietenkin uudistettava voimakkaasti, kertoo ylijohtaja Taina Susiluoto työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Toiminnan ja tehtävien uudistamisella turvataan ELY-palvelut kaikilla alueilla

ELY-keskuksissa ja rakennerahastotoiminnassa on käynnistetty muutos, jolla rakennetaan ketterämpää ja Suomen kilpailukykyä parantavaa hallintoa.  Säästöjen toteuttamisessa etsitään edelleen uusia keinoja tuottaa palveluita tehokkaasti ja asiakasystävällisesti. ELY-palveluita saa edelleenkin kaikista ELY-keskuksista. Toiminnan uudistamisessa keskeisessä roolissa on toimintojen sähköistäminen.

- Muutostilanne on viimeisen vuoden ajan ollut erittäin vaativa koko henkilöstölle. Olemme kuitenkin pyrkineet huolehtimaan asiakkaiden palveluista hyvin koko uudelleenjärjestelyn ajan. Tuoreen asiakaskyselyn tulokset osoittavat, että tässä on onnistuttu, koska palvelutyytyväisyys on jopa kasvanut. Tämä on tärkeää, koska elinkeinotoimintaan, liikenteeseen ja ympäristöön liittyvillä ELY-palveluilla on alueilla suuri merkitys elinkeinoelämän uudistumiselle ja kestävän talouskasvun tukemiselle, Susiluoto korostaa.

Rakennerahastojen hallintomalli on uudistettu vuoden 2014 aikana kustannustehokkaaksi siirtymällä neljän suuralueen malliin. Rakennerahastojen hallinnointia on kevennetty, koska rahoitus on vähentynyt tuntuvasti edellisestä kaudesta. Tavoitteena on, että hallinnon sijaan resurssit kohdennetaan uutta liiketoimintaa synnyttäviin ja työllisyyttä parantaviin hankkeisiin. Samalla on otettu käyttöön muun muassa kokonaan sähköinen asiointi ja ennakkomaksut, jotka helpottavat hankkeiden käynnistämistä.

Yt-neuvottelujen taustalla hallituksen säästöpäätökset ja rakennerahastojen teknisen tuen vähentyminen

Yt-neuvottelujen taustalla on Kataisen ja Stubbin hallitusten rakennepoliittinen ohjelma, joka sisältää kasvupanostuksia ja valtion talouden sopeuttamispaketin. Tavoitteena on samanaikaisesti investoida kasvuun ja kilpailukykyyn sekä tasapainottaa valtion taloutta.

Osana hallituksen päättämiä sopeutustoimia ja julkisen talouden kestävyysvajeen korjaamista ELY-keskuksille kohdennettiin 33 miljoonan euron säästöt vuosille 2015-2018. Lisäksi EU:n rakennerahastojen tekninen tuki vähenee 56 miljoonaa euroa vuosina 2014-2020.

TEM:n tiedote valtakunnallisten neuvottelujen päätyttyä tammikuussa 2015

Lisätietoja yt-neuvottelujen taustoista 

Tiedote ministerien yhteisistä linjauksista ELY-keskusten uudistuksessa 


Lisätiedot:
ylijohtaja Taina Susiluoto, TEM, p. 029 506 0400
ylijohtaja Leena Gunnar, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, p. 0295 029 136
ylijohtaja Pekka Häkkinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 153    
ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus, p. 0295 022 111    
ylijohtaja Juha Niemelä, Keski-Suomen ELY-keskus, p. 0295 024 860         
ylijohtaja Ari Niiranen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, p. 0295 026 166
ylijohtaja Rita Piirainen, Uudenmaan ELY-keskus, p. 0295 021 257
ylijohtaja Kimmo Puolitaival, Varsinais-Suomen ELY-keskus, p. 0295 022 588         
ylijohtaja Kari Pääkkönen, Kainuun ELY-keskus, p. 0295 023 800
ylijohtaja Matti Räinä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 279
ylijohtaja Pirkko Saarela, Lapin ELY-keskus, p. 0295 037 122    
ylijohtaja Pekka Savolainen, Hämeen ELY-keskus, p. 0295 025 171
ylijohtaja Mika Soininen, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 027 403
ylijohtaja Kaj Suomela, Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 028 687    
ylijohtaja Leena Vestala, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 036 216
ylijohtaja Kari Virranta, Pohjois-Savon ELY-keskus, p. 0295 026 699
johtaja Mikko Salmenoja, ELY-keskusten ja TE-toimistojen yhteinen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus), p. 029 504 7986
    
 
Tillbaka till toppen