Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Energianeuvoston 8.6. aiheina energiavarmuus ja päätelmät energiaunionista

Arbets- och näringsministeriet 5.6.2015 15.44
Tiedote
EU:n energiaministerit tapaavat maanantaina 8.6.2015 Luxemburgissa neuvoston kokouksessa. Ministerit käyvät periaatekeskustelun Euroopan energiavarmuusstrategian jatkotoimenpiteistä. Tarkoituksena on myös hyväksyä päätelmät energiaunionista. Lounaskeskustelun aiheena on EU:n tuleva nesteytetyn maakaasun LNG-strategia. Suomea kokouksessa edustaa nyt ensimmäistä kertaa uusi elinkeinoministeri Olli Rehn.

Energiaturvallisuus on korostunut Ukrainan tilanteen myötä. Komissio julkaisi 21.5.2014 tiedonannon EU:n energiavarmuusstrategiasta ja aloitti heinäkuussa 2014 energiaturvallisuusstressitestit. Suomen osalta testi ei paljastunut yllätyksiä omasta energiaturvallisuudestamme.

Maaliskuun 2015 Eurooppa-neuvoston päätelmissä tuotiin esille tarve vahvistaa sähkön ja kaasun toimitusvarmuutta koskevaa EU:n lainsäädäntökehystä esimerkiksi sen varmistamiseksi, että kaikki sopimukset, jotka liittyvät kaasun ostamiseen ulkoisilta toimittajilta, ovat täysin EU:n oikeuden ja toimitusvarmuussääntöjen mukaisia. Energianeuvostossa ministerien on tarkoitus keskustella niistä toimenpiteistä, jotka vahvistavat toimitusvarmuutta.

- Energiaturvallisuutta parannetaan parhaiten luomalla toimivat energian sisämarkkinat. On myös tärkeää, että EU:n energiavarmuutta parannetaan mahdollisimman markkinaehtoisin toimin. Mikäli turvaudutaan tukiin tai erityissääntelyyn, tulee lähtökohtana olla markkinoita vääristävien vaikutusten minimointi, toteaa elinkeinoministeri Rehn.

- Esittelen eurooppalaisille kollegoilleni myös uuden hallitusohjelman energiapoliittisia linjauksia ja biotalouden ja uusiutuvan energian merkitystä. On tärkeää huomioida esimerkiksi kotoperäisten energialähteiden, kuten kestävän biomassan ja kehittyneiden biopolttoaineiden vaikutukset energiaturvallisuuden parantamisessa ja päästövähennysten saavuttamisessa, korostaa Rehn.

Energiaunionia koskevien päätelmien tekstiä Suomi pitää tasapainoisena. Niissä on pyritty löytämään tasapaino EU:n energiapolitiikan päätavoitteiden - kestävyyden, kilpailukyvyn ja toimitusvarmuuden - sekä energiaunionitiedonannossa esitettyjen viiden ulottuvuuden (toimitusvarmuus, energian sisämarkkinat, energiatehokkuus, vähähiilinen energiapaletti sekä energia-alan tutkimus ja innovaatiot) välillä.

Energiatehokkuudessa Suomi on painottanut toimien kustannustehokkuutta, koska olemme jo hyödyntäneen suuremman osan energiatehokkuuspotentiaalista kuin useimmat muut jäsenmaat.

Suomi on kiinnittänyt päätelmien valmistelussa huomiota heikommassa asemassa olevien kuluttajien tukemiseen, korostaen Suomen toimintatapaa hoitaa energiaköyhyyttä osana yleistä sosiaali- ja talouspolitiikkaa, ei sosiaalipolitiikalla energiapolitiikan sisällä.

Suomi kannattaa vahvempaa EU-tason tiedonvaihtoa ja koordinaatiota asioissa, jotka liittyvät yhteisten sähkö- ja kaasumarkkinoiden kehittämiseen ja toimintaan. Komission toimivaltaa jäsenvaltioiden energialähteiden valintaan tai kysymyksiin, joilla ei ole rajat ylittävää luonnetta, ei kuitenkaan lisätä. Hallinnointimalli ei myöskään saa lisätä jäsenvaltioiden hallinnollista taakkaa.

Lisätiedot:

teollisuusneuvos Petteri Kuuva, TEM, puh. 050 340 2250

ylitarkastaja Ville Niemi, TEM, puh. 050 396 0075

Tillbaka till toppen