Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Finpro ry muuttuu valtion kokonaan omistamaksi osakeyhtiöksi

Arbets- och näringsministeriet 1.10.2015 13.20
Tiedote
Finpro muuttuu yhdistyksestä yhtiöksi. Valtioneuvosto päätti 1.10.2015 oikeuttaa työ- ja elinkeinoministeriön perustamaan uuden, valtion kokonaan omistaman julkisia palveluita tuottavan ja voittoa tavoittelemattoman Finpro Oy -nimisen osakeyhtiön. Vuonna 1919 perustetun Finpro ry:n toiminnot, varat, velat ja vastuut siirtyvät uudelle osakeyhtiölle.

Finpro Oy kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan ja on osa TEM-konsernia yhdessä mm. Tekesin, Finnveran, VTT:n, Suomen teollisuussijoituksen ja ELY-keskusten kanssa.

Finpron uudistusprosessilla vahvistetaan Finpron julkisia kansainvälistymisen edistämispalveluita ja kohennetaan erityisesti pk-yritysten saamaa Team Finland palvelua. Yhtiöittämisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia Finpron operatiiviseen toimintaan.

Yhtiöittämisen perusteita ovat mm. valtion ylimmän päätösvallan ja ohjauksen vahvistaminen valtion lähes täysin rahoittamassa Finprossa, yhtenäisen aseman luominen suhteessa muihin valtion erityistehtävää toteuttaviin yhtiöihin ja Team Finland -yhteistyön tiivistäminen.

Finpron toiminta on jaettu kolmeen osaan: Export Finland edistää suomalaisyritysten kasvua, kilpailukykyä ja kansainvälistymistä, Invest in Finland ulkomaisia investointeja Suomeen ja Visit Finland Suomeen suuntautuvaa matkailua. Finpron rooli on muuttunut ja muuttuu yhä merkittävämmäksi Suomen talouden ja erityisesti strategisten painopistealueiden kehittämisessä osana Team Finland verkostoa. Yhtiöittäminen vie loppuun laajan uudistus- ja kehitysprosessin, jossa Finpron toiminta on muutettu yksinomaan julkisia palveluja tuottavaksi yhteisöksi.

Lisätiedot:

teollisuusneuvos Severi Keinälä, TEM, puh. 029 506 4006

Tillbaka till toppen