Hoppa till innehåll

Förebyggande av typ 2-diabetes kan spara miljarder – kommunerna kan anmäla intresse senast 30.6

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 27.4.2021 11.43 | Publicerad på svenska 28.4.2021 kl. 11.48
Nyhet

Förebyggandet av typ 2-diabetes är ett bra exempel på möjligheten att stärka välfärden och dämpa trycket på en ökning av offentliga utgifter.

Ett projekt som fokuserar på att förebygga typ 2-diabetes (T2D) planeras. En forskningsgrupp under ledning av professor Janne Martikainen från Östra Finlands universitet svarade för den nationella modelleringen för samhällelig nytta som blev klar våren 2020.


Kompetenscentret för investeringar i samhällsutveckling svarar för planeringen av projektet


– Beredningsprocessen för projektet för att förebygga T2D har till följd av coronaläget egentligen stannat upp helt och hållet sedan våren 2020. Kommunerna har förståeligt nog inte haft möjlighet att tillsammans med oss utifrån den nationella modelleringen utarbeta närmare kommunspecifika och/eller regionala versioner som är utgångspunkten för den praktiska verksamheten. Vi anser att det nu kunde vara möjligt att inleda det kommunspecifika arbetet på nytt, säger Mika Pyykkö, direktör för kompetenscentret för investeringar i samhällsutveckling om projektets nuvarande läge.


– Vi hoppas att alla kommuner som är intresserade av att förebygga T2D och egentligen alla icke smittsamma sjukdomar ska kontakta kompetenscentret för investeringar i samhällsutveckling före utgången av juni. På detta sätt kan vi förbereda oss och komma överens med kommunerna om att inleda modelleringsprocessen genast efter sommarsemestrarna, berättar Pyykkö.

Åtgärderna för att förebygga typ 2-diabetes möjliggör en betydande sparpotential för folkhälsan och samhällsekonomin


– Till riskgruppen för typ 2-diabetes (T2D) i Finland hör 700 000 personer i åldern 40–80 år. De livslånga samhälleliga totalkostnaderna som kan kopplas till T2D uppgår räknade i nuvärde till nästan 9 miljarder euro. Med hjälp av interventioner i livsstil skulle totalkostnaderna kunna minskas med en miljard, upp till två miljarder euro. Åtgärderna för att förebygga typ 2-diabetes möjliggör därmed en betydande sparpotential för folkhälsan och samhällsekonomin. Samtidigt pratar vi naturligt om ökad hälsa och välfärd på individnivå, berättar professor Janne Martikainen.


– Samtidigt skulle man på befolkningsnivå kunna producera 73 000–146 000 kvalitetsjusterade levnadsår då T2D och incidensen av sammanhängande associerade sjukdomar kunde minskas. Den förväntade totalkostnaden på individnivå är i nuvärde i genomsnitt 13 500 euro och den sparpotential som på motsvarande sätt kan uppnås 1 600–3 200 euro.


Enligt resultaten från känslighetsanalyser är det möjligt att få tillbaka de kostnader som investerats i interventioner i livsstil inom 3–12 år, beroende på interventionens antagna kostnad, effekt och T2D-risken i utgångsläget, betonar Martikainen.


Ur samhällets synvinkel kan kostnadsbesparingar uppnås genom att åtgärder för förebyggande inriktas särskilt mot befolkningen i arbetsför ålder med förhöjd risk, men inriktningen av interventioner i livsstil mot äldre åldersgrupper producerar relativt sett fler kvalitetsjusterade levnadsår på befolkningsnivå.


Vad är kompetenscentret för investeringar i samhällsutveckling?

Verksamheten vid kompetenscentret för investeringar i samhällsutveckling inleddes i anslutning till arbets- och näringsministeriet i januari 2020. Kompetenscentret stöder hela den offentliga sektorn i skapande av samhällseffekter, till exempel med hjälp av SIB-modellen, speciellt genom föregripande och förebyggande verksamhet.


Ytterligare information:
Mika Pyykkö, direktör, arbets- och näringsministeriet, kompetenscentret för investeringar i samhällsutveckling, tfn 0400 841662
Janne Martikainen, professor, Östra Finlands universitet, tfn 040 355 2600; modell för sparpotential vid förebyggande av typ 2-diabetes
 

Tillbaka till toppen