Hoppa till innehåll
Media

Företag inom alla branscher kan ansöka om kostnadsstöd – villkor för stödet är att omsättningen minskat på grund av coronaläget

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 18.12.2020 9.59
Pressmeddelande

Kostnadsstödet är avsett för alla företag vars omsättning har minskat med minst 30 procent på grund av coronaläget. Statsrådet utfärdade den 18 december 2020 en förordning om de branscher som kan ansöka om stöd utan någon separat motivering. Företag som inte omfattas av förordningen ska separat motivera behovet av stöd och redogöra för varför det kan anses att omsättningen har minskat på grund av corona.

– Branschlistan i statsrådets förordning påskyndar behandlingen av företagens ansökan vid Statskontoret. Företag kan ansöka om stöd om företagets omsättning har minskat med 30 procent inom den fastställda jämförelseperioden, säger näringsminister Mika Lintilä.

Förordningen omfattar de branscher vars omsättning minskade med minst 10 procent i juni–oktober 2020 jämfört med motsvarande tidpunkt 2019. Också ändringar i företagets egen omsättning bedöms enligt denna jämförelseperiod. Om företaget har grundats den 1 maj 2019 eller senare, är jämförelseperioden 1.1–29.2.2020.

Ändringarna i lagen om kostnadsstöd trädde i kraft den 15 december 2020. Statskontoret utlyser stödet för företag den 21 december 2020. Ansökningstiden går ut den 26 februari 2021.

Branschlistan underlättar riktandet av stödet

Branschlistan underlättar riktandet av stödet till de företag som lidit av coronaläget. Den gör det lättare att beakta eventuella andra orsaker till att företagets affärsverksamhet avtagit. Sådana är till exempel säsongsvariationer i företagets affärsverksamhet eller att omsättningen minskat av andra orsaker än sådana som beror på coronaepidemin.

Den andra ansökningsomgången för kostnadsstöd omfattar 220 branscher. Under den första ansökningsomgången var antalet branscher 365. Till branscher som omfattas av kostnadsstödet hör nu bland annat hotell, cateringtjänster och personal- och anstaltsmatsalar samt en del av konst-, underhållnings- och rekreationsbranscherna.

Till branscherna hör däremot inte längre exempelvis restauranger, caféer och barer, frisersalonger och skönhetsvårdstjänster samt en del av detaljhandeln och tillverkningsindustrin. Företag inom dessa branscher kan ändå ansöka om kostnadsstöd, om deras omsättning på grund av corona har minskat med minst 30 procent i juni–oktober 2020 jämfört med samma tidpunkt 2019. Restauranger har dessutom tidigare understötts med ett separat stöd.

Branscherna har fastställts utifrån Skatteförvaltningens mervärdesskatteuppgifter. Kostnadsstöd kan dock inte beviljas företag som driver primärproduktion inom jordbruk, fiskeri eller vattenbruk, eftersom man på dessa branscher tillämpar separata bestämmelser om statligt stöd. Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för dessa. Kostnadsstödssystemet gäller också för stiftelser och föreningar som driver affärsverksamhet. 

Syftet med kostnadsstödet är att förebygga konkurser

Till följd av att omsättningen minskat på grund av coronapandemin har många företag svårt att klara av lönekostnaderna och de oflexibla kostnaderna i affärsverksamheten. Stödet ersätter för dessa kostnader, men inte för minskad omsättning. Syftet med kostnadsstödet är att hjälpa företagen att klara sig i den svåra ekonomiska situationen till följd av coronapandemin.

För den andra ansökningsomgången har staten reserverat 550 miljoner euro i kostnadsstöd, men uppskattningen av det anslag som behövs för stödet är osäker och hela summan kommer inte nödvändigtvis att användas. Användningen av anslaget beror på antalet företag som uppfyller kriterierna för stödet och på företagens kostnader.

Ytterligare information:

Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7213
Sampsa Nissinen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7189

Kostnadsstödet till företag i coronaläget

Tillbaka till toppen