Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Hallitus esittää parannuksia yritysten viennin rahoituksen valtuuksiin ja ehtoihin

Arbets- och näringsministeriet
17.12.2015 13.15
Tiedote
Valtioneuvosto antoi 17.12.2015 eduskunnalle lakiesitykset, joiden tarkoituksena on edistää suomalaisten pääomatavaravientiä harjoittavien yritysten rahoituksen kilpailukykyä ja siten parantaa niiden mahdollisuuksia saada vientihankkeita.

Pankkien mahdollisuudet rahoittaa kooltaan suuria, pääomatavaroita koskevia vientikauppoja ovat rajalliset kiristyneiden vakavaraisuussäännösten takia. Siksi Suomen Vientiluotto Oy:n myöntämillä ja Finnvera Oyj:n varainhankintaan perustuvilla vientiluotoilla on tärkeä merkitys markkinapuutteen korjaajana pääomatavaraviennin rahoituksessa.  Lakiesityksillä varaudutaan myös lähivuosina Suomen keskeisten pääomatavaroita vievien vientitoimialojen kasvavaan rahoituskysyntään.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annettua lakia, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annettua lakia ja valtion vientitakuista annettua lakia. Lait ovat tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään maalis-huhtikuussa 2016.

Esityskokonaisuus liittyy Sipilän hallitusohjelman kärkihankkeeseen, joka tähtää kilpailukyvyn vahvistamiseen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla. Sen yhtenä peruslinjauksena on, että viennin rahoituksen valtuudet ja ehdot pyritään säilyttämään keskeisten kilpailijamaiden tasolla. Tavoitteen saavuttamiseksi valtion takauslimiittiä sekä vientiluotto- ja korontasausvaltuutta nostetaan, jotta suomalaisten vientiyritysten vientikauppojen OECD-ehtoinen rahoitus pystytään turvaamaan.

Vientiluotto Oy:n enimmäisvaltuudet seitsemästä 13 miljardiin euroon

Viennin edistämiseksi ja vienninrahoitusjärjestelmän kilpailukykyisen toiminnan turvaamiseksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annettua lakia korottamalla Suomen Vientiluotto Oy:n vienti- ja alusluottojen enimmäisvaltuutta seitsemästä miljardista eurosta 13 miljardiin euroon ja korontasausvaltuutta seitsemästä miljardista eurosta 13 miljardiin euroon.

Valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lakia muutettaisiin siten, että yhtiöllä saa olla valtion takaamien lainojen pääomaa takaisin maksamatta ja lainaohjelmia euromääräiseltä vasta-arvoltaan enintään 15 miljardia euroa nykyisen yhdeksän miljardin enimmäismäärän sijasta.

Finvera Oyj:n vientitakuiden enimmäismäärä 17 miljardista 19 miljardiin euroon

Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi valtion vientitakuista annettua lakia siten, että Finnvera Oyj:n myöntämien vientitakuiden ja suojautumisjärjestelyiden yhteenlaskettu vastuu nostettaisiin 17 miljardista eurosta 19 miljardiin euroon. Lisäksi ehdotetaan erityisriskinoton takausvaltuuden korottamista kolmesta miljardista 3,5 miljardin euroon.

Vaikka valtuuksien korotukset ovat merkittäviä, ei niistä arvioida aiheutuvan välittömiä menovaikutuksia valtiontalouteen. Vientitakuiden enimmäismäärän korottaminen kahdella miljardilla eurolla lisää kuitenkin vienninrahoitukseen liittyvää riskiä. Vientitakuiden mahdolliset korvaukset maksettaisiin ensisijaisesti korvauksen maksuvuoden takuumaksutuloista ja sen jälkeen käytetään Finnvera Oyj:n vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahaston varoja ja valtiontakuurahaston varoja. Näiden varojen arvioidaan kattavan takuukantaan sisältyvät luottoriskit kaikissa tilanteissa.

Lisätiedot:

hallitusneuvos Kari Parkkonen, TEM, puh. 029 506 4938

Tillbaka till toppen