Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Hallitus jakoi varat rakennerahastotoimintaan, rajat ylittävään yhteistyöhön ja vähävaraisten apuun

Työ- ja elinkeinoministeriö
19.2.2015 13.30
Tiedote

Hallitus päätti 19.2.2015 varojen jaosta vuodelle 2015 Suomen rakennerahasto-ohjelman sekä rajat ylittävän yhteistyön toteutukseen. Lisäksi Maaseutuvirastolle jaettiin vähävaraisten avun toteuttamiseen varattu rahoitus vuosille 2014 ja 2015.

Kestävään kasvuun ja työhön lähes 300 miljoonaa vuonna 2015

Valtioneuvosto jakoi 19.2.2015 vuoden 2015 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion rahoitusosuuden myöntämisvaltuutta yhteensä 296,9 miljoonaa euroa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelman toteutukseen.

Alueellisesti päätettävissä olevaa EAKR:n myöntämisvaltuutta jaettiin maakuntaohjelmien toimeenpanosuunnitelmien mukaisesti rakennerahasto-ELY-keskuksille, maakuntien liitoille sekä Tekesille yhteensä 167 870 000 euroa. ESR:n myöntämisvaltuutta jaettiin maakuntaohjelmien toimeenpanosuunnitelmien mukaisesti rakennerahasto-ELY-keskuksille yhteensä 88 881 000 euroa.

Valtakunnallisten teemojen EAKR:n myöntämisvaltuudet jaettiin Tekesille Innovatiiviset kaupungit -ohjelmaan (INKA) yhteensä 10 973 000 euroa. ESR:n valtakunnallisten teemojen myöntämisvaltuudet jaettiin rakennerahasto-ELY-keskuksille sekä sosiaali- ja terveysministeriölle työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön valitsemiin strategisten teemojen hankkeisiin.

Varoilla toteutetaan Suomen rakennerahasto-ohjelman mukaista hanketoimintaa. Rakennerahasto-ohjelman EU-rahoitus kaudelle 2014-2020 on lähes 1,3 miljardia euroa. Kansallisen vastinrahoituksen (50 prosenttia) kanssa julkista rahoitusta on käytössä noin 2,6 miljardia euroa.

Ohjelman tavoitteena on 1 200 uuden yrityksen ja 12 700 uuden työpaikan syntyminen ohjelmakauden aikana. ESR-toimenpiteisiin osallistuvien määrän tavoite on 306 000 osallistujaa.

Tarkemmat alueelliset tiedot rakennerahastovarojen jaosta löytyvät verkosta osoitteesta http://www.rakennerahastot.fi/ohjelman-rahoitus

Rajat ylittävään yhteistyöhön lähes 10 miljoonaa

Maakuntien liittojen käytettäväksi jaettiin valtion rahoitusosuus eli yhteensä 9,9 miljoonaa euroa rajat ylittävän yhteistyön ohjelmien toteutukseen vuonna 2015.

Rahoitus jakautuu seuraavasti: Pohjoisen ohjelman toteutukseen Lapin liitolle 3,1 miljoonaa euroa, Botnia-Atlantica -ohjelman toteutukseen Pohjanmaan liitolle 2,8 miljoonaa ja Keskisen Itämeren ohjelman toteutukseen Varsinais-Suomen liitolle 4 miljoonaa euroa.

Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitetta toteutettavilla Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamilla Pohjoisen, Botnia-Atlantica- ja Keskisen Itämeren yhteistyöohjelmilla tuetaan ensisijaisesti innovaatioihin, pk-yritysten kilpailukyvyn parantamiseen, ympäristön suojeluun ja kestävän liikenteen edistämiseen liittyvää rajat ylittävää yhteistyötä kyseisillä raja-alueilla.

Ohjelmien yhteenlaskettu EU-rahoitus kaudelle 2014-2020 on noin 200 miljoonaa euroa. Lisäksi ohjelmiin osallistuvat maat osoittavat ohjelmille kansallista vastinrahoitusta noin 87 miljoonaa euroa. Suomen laskennallinen osuus kansallisesta vastinrahoituksesta on noin 32 miljoonaa euroa, josta valtio kattaa noin 25 miljoonaa euroa.

Vähävaraisten avun ohjelman varat Maaseutuvirastolle

Maaseutuvirastolle jaettiin vuosien 2014 ja 2015 Vähävaraisten avun toimenpideohjelman toteutukseen yhteensä 6,8 miljoonaa euroa. Varojen avulla voidaan käynnistää elintarvikeapu toimenpideohjelman mukaisesti.

Vähävaraisten avun toimenpideohjelman kokonaisrahoitus Suomessa on 26,5 miljoonaa euroa vuosille 2014-2020. EU-rahoitusosuus summasta on 85 prosenttia eli 22,5 miljoonaa euroa. Kansallinen valtion vastinrahoitus kokonaisuudesta on 15 prosenttia eli 4 miljoonaa euroa.

Suomessa työ- ja elinkeinoministeriö vastaa vähävaraisten avun rahastosta ja Maaseutuvirasto vähävaraisten avun toimenpideohjelman toteutuksesta. Ruoka-apua saavalle henkilölle menettelytapa ei poikkea aiemmasta elintarviketuesta.

Lisätiedot:

neuvotteleva virkamies Jukka Ristaniemi, TEM, p. 029 504 9067 (rakennerahastovarojen jako)

aluekehitysneuvos Harry Ekestam, TEM, p. 029 506 4921 (EAY, rajat ylittävä yhteistyö)

ylitarkastaja Ritva Hakkarainen, TEM, p. 029 504 9237 (vähävaraisten apu)

Tillbaka till toppen