Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Helmikuussa 355 400 työtöntä työnhakijaa

Arbets- och näringsministeriet 24.3.2015 9.00
Tiedote

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli helmikuun lopussa yhteensä 355 400 työtöntä työnhakijaa. Se on 31 600 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni edellisestä kuusta 4 300:lla. Tiedot ilmenevät TEM:n Työllisyyskatsauksesta.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 4 900 enemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa eli yhteensä 45 900. Nuorten työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä tammi-helmikuussa keskimäärin 60,1 prosenttia, mikä on 9,0 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 102 500, mikä on 16 300 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 131 100 eli 10 800 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Ennakkotiedot tulevista lomautuksista ovat vähentyneet

Koko maassa oli lomautettuna helmikuun lopussa 44 400 henkilöä, mikä on 3 900 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kokoaikaisesti lomautettuja oli yhteensä 34 800 henkilöä, joka on 2 800 enemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa.

Työnantajien ennakkoilmoitukset tulevista lomautuksista ovat vähentyneet. Ennakkoilmoitusten mukaan on mahdollista, että 4 700 henkilöä lomautetaan lähitulevaisuudessa, mikä on 9 800 vähemmän kuin vuosi sitten. Tulevien lomautusten määrä väheni tammikuusta helmikuuhun 4 500:lla.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin helmikuun aikana 56 000 eli 2 300 enemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli helmikuussa avoinna 101 500 työpaikkaa, mikä on 1 200 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli helmikuun lopussa 125 500 henkilöä, mikä on 2 800 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu.

Tilastokeskus: Työttömyysaste 10,1 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli helmikuussa 13 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 66,6 prosenttia, mikä oli 0,3 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden helmikuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 268 000, mikä oli 27 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 10,1 prosenttia eli 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen keskeiset erot:

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon ja tulevien lomautusten erillisseurantaan, sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. TEM:n Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus.

TEM:n Työnvälitystilastossa työttömyyden määritelmänä on, ettei henkilöllä ole työsuhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnassa. Lisäksi Työnvälitystilastossa kokoaikaisesti lomautetut luetaan työttömiin, mutta päätoimisia opiskelijoita ei. Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen työttömyyden määritelmä on tiukempi: se edellyttää työttömiltä aktiivista työnhakua edeltävien 4 viikon aikana ja valmiutta ottaa työtä vastaan seuraavien 2 viikon aikana. Kansainvälisesti vertailukelpoisena Tilastokeskuksen työvoimatutkimus tuottaa viralliset työttömyysluvut.

Lisätietoja tilastojen eroista: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2013-04-04_men_002.html

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Petri Syvänen, TEM, puh. 029 504 8050

Linkit:

TEM:n Työllisyyskatsaus: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Tulevien lomautusten erillisseurannan tiedot: http://www.tem.fi/tyo/tyonvalitystilasto/tulevat_lomautukset

Työnvälitystilaston keskeiset määritelmät ja aikasarjat: http://www.tem.fi/tyo/tyonvalitystilasto/maaritelmat_taulukot_ja_kuviot

Yksityiskohtaisemmat Työnvälitystilaston tiedot TEM:n ToimialaOnline -tilastokannasta: www2.toimialaonline.fi/ polkua Tilastokanta - Työmarkkinat - Työnvälitystilastot

Tilastokeskuksen ja TEM:n yhteisjulkistus: www.tilastokeskus.fi/til/tyti/tie.html

Tillbaka till toppen