Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Ihalainen: Nuorisotakuulla paikkansa seuraavassakin hallitusohjelmassa

Arbets- och näringsministeriet 19.3.2015 9.30
Tiedote

Kataisen hallitusohjelmaan kirjatun nuorisotakuun painopisteitä ovat työllisyyden edistäminen, koulutus ja nuorisotyö. Jatkossa nuorisotakuutyön pitää olla entistä pitkäjänteisempää, ennakoivampaa ja varmistaa palveluiden saatavuuden lisäksi henkilökohtainen ohjaus. Tuloksiin päästään entistä paremmalla eri alojen asiantuntijoiden yhteistyöllä. Muun muassa näin esitetään Nuorisotakuu-työryhmän 19.3. julkaistussa loppuraportissa.

- Nuorisotakuumalli on osoittanut toimivuutensa vaikeasta työllisyystilanteesta huolimatta. Mallia tulee edelleen kehittää kuluneen hallituskauden oppeja hyödyntäen. Pidän selvänä, että nuorisotakuulla on paikkansa seuraavankin hallituksen ohjelmassa, työministeri Lauri Ihalainen sanoo.

Vaikea taloudellinen tilanne on hidastanut nuorten työllistymiseen liittyvien tavoitteiden saavuttamista. Nuorten työttömyys on kuitenkin pysynyt melko lyhytkestoisena. Nuoret ovat myös jatkaneet työnhakuaan aiempaa paremmin. TE-toimistoissa on panostettu nuorten palveluihin ohjaukseen ja TE-palveluja saavien nuorten määrät ovat nousseet selkeästi suhteessa muihin työnhakijaryhmiin.

Nuorten koulutustakuu astui voimaan toden teolla kevään 2014 yhteishaussa. Entistä useampi nuori on siirtynyt peruskoulusta eteenpäin joko suoraan toiselle asteelle, peruskoulun lisäopetukseen tai valmentavaan opetukseen. Esimerkiksi viime kevään yhteishaussa jatkopaikan sai lähes 99 prosenttia perusopetuksen päättäneistä nuorista.

Nuorisotakuuseen kuuluva nuorten aikuisten osaamisohjelma käynnistyi täydellä rahoituksella vuonna 2014. Sen oppilaitoskoulutukselle asetetut määrälliset tavoitteet on saavutettu. Nuorten aikuisten osaamisohjelma jatkuu vuoden 2016 loppuun.

Nuorisotakuun ansiosta etsivää nuorisotyötä tehdään nyt kaikkialla Suomessa. Etsivän nuorisotyön avulla tavoitettujen nuorten määrä on kasvanut ja yhä useampi saa sitä kautta myös pitempiaikaista tukea. Nuorten työpajatoimintaan osallistuneiden alle 29-vuotiaiden määrä on tasaisessa kasvussa.

- Työllistämis- ja koulutustoimissa nuorisotakuussa on saatu merkittäviä tuloksia. Jatkotoimissa tulee panostaa erityisesti matalan kynnyksen palveluihin, jossa jokainen nuori saa henkilökohtaisen, omaan tilanteeseensa sopivan tuen. Yhtäkään nuorta ei pidä päästää putoamaan läpi yhteiskunnan turvaverkkojen, työministeri Ihalainen painottaa.

Vuoden 2014 alusta lukien nuorten ammatilliseen kuntoutukseen pääsyn kriteereitä lievennettiin, minkä jälkeen entistä useampi nuori on saanut myönteisen päätöksen ammatillisesta kuntoutuksesta. Myös uusi sosiaalihuoltolaki tuo vuoden 2015 aikana parannuksia nuorten sosiaalipalveluihin. 

Nuorisotakuussa on kehitetty nuorille matalan kynnyksen palvelupisteiden verkostoa, joka aloittaa toimintansa useilla paikkakunnilla vuoden 2015 aikana. Näistä ns. Ohjaamoista nuori voi saada monialaista apua riippumatta siitä, mikä hänen lähtötilanteensa on.

Julkaisu Nuorisotakuu työryhmän loppuraportti ja suositukset nuorisotakuun jatkotoimiksi on luettavissa TEM:n verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/julkaisut.

Lisätiedot:

Nuorisotakuu-työryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Tuija Oivo, TEM, puh.029 504 9040

Nuorisotakuu-työryhmän sihteeristö:

Nuorten työllisyys ja yrittäjyys: erityisasiantuntija Janne Savolainen, TEM, p. 029 506 7042

Koulutustakuu: opetusneuvos Elise Virnes, OKM, p. 029 533 0329

Nuorten kuntoutus-, sosiaali- ja terveyspalvelut: neuvotteleva virkamies Elina Palola, STM, p. 029 516 3595

Nuorisotyö: ylitarkastaja Merja Hilpinen, OKM, p. 029 533 0418

www.nuorisotakuu.fi

Lauri Ihalainen
Tillbaka till toppen