Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Jari Gustafsson blir ANM:s kanslichef från 1.10.2015

Arbets- och näringsministeriet
19.3.2015 13.15
Pressmeddelande

Statsrådet utnämnde den 19 mars 2015 Jari Gustafsson (56) till arbets- och näringsministeriets kanslichef. Gustafssons mandatperiod på fem år börjar den 1 oktober 2015. Erkki Virtanen, som varit kanslichef ända sedan arbets- och näringsministeriet inrättades den 1 januari 2008, går i pension då.

Gustafsson verkar för näravande som ambassadör vid Finlands ambassad i Peking. Åren 2009-2013 var Gustafsson ambassadör vid Finlands ambassad i Tokyo. Dessförinnan har han varit verksam som styrelsesuppleant och styrelseledamot i Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling i London 2007-2009, biträdande avdelningschef vid utrikesministeriet 2003-2006, gruppchef vid handels- och industriministeriet 1998-2003, industriråd vid Finlands ständiga representation vid OECD i Paris 1995-1998 samt som handelssekreterare, överinspektör och handelsråd vid handels- och industriministeriet 1987-1995. Gustafsson är politices magister.

Kanslichefens uppgift är att leda, utveckla och övervaka verksamheten vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde. Arbets- och näringsministeriet har ca 520 anställda och inom hela förvaltningsområdet finns ca 12 000 anställda. Förvaltningsområdet, dvs. ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, tre bolag, flera statsunderstödssammanslutningar och fonder samt 15 NTM-centraler och 15 arbets- och näringsbyråer.

Tjugotvå personer hade anmält sig till kanslichefstjänsten.

Ytterligare upplysningar:

personal- och förvaltningsdirektör Kari Mäkinen, ANM, tfn 029 506 3523

näringsministerns specialmedarbetare Laura Manninen, tfn 050 361 7511

Tillbaka till toppen