Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

363 300 arbetslösa arbetssökande i december

Arbets- och näringsministeriet 20.1.2015 9.00
Pressmeddelande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av december sammanlagt 363 300 arbetslösa arbetssökande. Det är 33 400 fler än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 36 800. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt. Under 2014 fanns det i genomsnitt 325 700 arbetslösa arbetssökande, vilket var 31 500 fler än under 2013.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 6 200 fler än i december föregående år, dvs. sammanlagt 50 400. I januari-december avslutades i genomsnitt 68,3 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 6,1 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 98 500, vilket är 15 800 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 131 300, dvs. 11 000 fler än vid samma tidpunkt föregående år.

Antalet permitterade ökade

I slutet av december fanns det i hela landet uppskattningsvis 47 000 permitterade, vilket är nästan 5 000 fler än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 37 600, vilket är 4 100 fler än i december föregående år.

Antalet gruppermitterade enligt det gamla permitteringsförfarandet var i slutet av december fortfarande 300, dvs. 1 700 färre än ett år tidigare. Information om hur ändringen i permitteringsförfarandet påverkar antalet permitterade och antalet arbetslösa arbetssökande finns i ett separat meddelande1.

Antalet förhandsmeddelanden om kommande permitteringar från arbetsgivare har minskat. Utifrån förhandsmeddelandena är det möjligt att 9 100 personer kommer att permitteras inom den närmaste framtiden, vilket är 3 000 färre än för ett år sedan. Antalet kommande permitteringar minskade med 1 800 från november till december.

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under december 29 800 nya lediga jobb, dvs. 2 300 fler än i december föregående år. Allt som allt fanns det i december 53 500 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 5 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av december deltog 116 400 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 5 100 fler än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 8,8 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i december 3 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 67,4 procent, dvs. 0,5 procentenheter högre än i december i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 232 000, vilket var 27 000 flera än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 8,8 procent, dvs. 0,9 procentenheter högre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och separata uppföljning av gruppermitteringar samt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning.  Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen av arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt söker arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2013-04-04_men_002_sv.html

Ytterligare upplysningar:
konsultative tjänstemannen Petri Syvänen, ANM, tfn 029 504 8050

Länkar:

ANM:s sysselsättningsöversikt: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Uppgifterna om den separata uppföljningen av gruppermitteringar: www.tem.fi/sv/arbete/arbetsformedlingsstatistik/uppfoljning_av_gruppermitteringar

1 Hur ändringen i permitteringsförfarandet påverkar arbetsförmedlingsstatistiken:

http://www.tem.fi/sv/arbete/arbetsformedlingsstatistik/sysselsattningsoversikt > Ändringar i arbetsförmedlingsstatistiken

Arbetsförmedlingsstatistikens centrala definitioner och tidsserier: www.tem.fi/sv/arbete/arbetsformedlingsstatistik/definitioner_tabeller_och_figurer

Mer detaljerade uppgifter om arbetsförmedlingsstatistiken via ANM:s statistikdatabas Toimiala Online: www2.toimialaonline.fi / sökväg Tilastokanta - Työmarkkinat - Työnvälitystilastot

Statistikcentralens och ANM:s gemensamma offentliggöranden: www.tilastokeskus.fi/til/tyti/tie_sv.html

Tillbaka till toppen