Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Kansainvälisten ja kasvuhakuisten pk-yritysten suhdannekuvassa toiveikkuutta

Arbets- och näringsministeriet 20.11.2015 9.20
Tiedote
Kansainvälisille markkinoille suuntautuvista pk-yrityksistä noin 40 prosenttia odottaa suhdannenäkymiensä paranevan seuraavan vuoden aikana. Kaikista pk-yrityksistä vastaavia odotuksia on vain vajaalla kolmanneksella. Kaikkein positiivisimmat odotukset ovat kuitenkin voimakkaasti kasvuhakuisissa yrityksissä, joista yli 70 prosenttia odottaa suhdanteiden kirkastuvan.

Nämä tiedot perustuvat syksyllä 2015 julkistetun pk-yritysbarometrin aineistoon. Lähes 6 000 vastaajan joukossa oli 920 vastaajaa kansainvälisistä ja 449 kasvuhakuista pk-yrityksistä. Nämä vastaukset muodostavat nyt julkaistun pk-yritysten kansainvälistyminen -erillisraportin aineiston. Pk-barometriin tiedot kerättiin kesä-heinäkuussa 2015.

Viennin kehityksestä kansainvälisillä ja voimakkaasti kasvuhakuisilla yrityksillä on varsin myönteinen käsitys. Yrityksistä noin puolet odotti viennin kasvavan seuraavan vuoden aikana. Kaikista pk-yrityksistä kasvua odotti vain noin 15 prosenttia.

EU-maat ovat kansainvälistyvien pk-yritysten selvästi tärkein kohdealue. Noin 90 prosenttia ilmoitti EU-maat toimintansa kohteeksi. EU:n ulkopuolisista maista Venäjä on selvästi tärkein kohdemaa. Toimialoista Venäjän suhteellinen merkitys on suurin teollisuudelle ja kaupalle. Osaamisintensiiviset palveluyritykset ovat suhteellisen vahvoja Yhdysvaltain ja Kanadan markkinoilla.  

Kehittämisen suurimmat esteet taloustilanne, sääntely ja kustannustaso

Yritysten kehittämisen pahimpina ulkoisina esteinä vastaajat pitävät taloustilannetta, sääntelyä ja kustannustasoa. Yleinen taloustilanne huolettaa voimakkaasti kasvuhakuisia ja kansainvälisiä yrityksiä vähemmän kuin muita pk-yrityksiä. Toisaalta keskimääräistä enemmän niitä vaivaa rahoituksen saatavuus.

Ne kansainväliset pk-yritykset, jotka kokevat yritystoiminnan sääntelyn pahimmaksi esteekseen, pitävät muita pk-yrityksiä yleisemmin työehtosopimuksia toimintaansa haittaavina. Yleisin sääntelyyn liittyvä ongelma on kuitenkin raportointi viranomaisille ja toimintaa rajoittavat määräykset.

Kustannustasossa kansainvälisiä pk-yrityksiä haittaa palkat yleisemmin kuin muita pk-yrityksiä. Sen sijaan verotus mainitaan ongelmaksi selvästi harvemmin kuin muissa yrityksissä.

Yritysten sisäisistä tekijöistä selvästi eniten kehittämistarpeita on myynnissä ja markkinoinnissa, ja kansainvälisissä pk-yrityksissä vielä keskivertoa yleisemmin. Kehittämistarpeita niissä nähdään olevan huomattavan paljon myös viennissä ja kansainvälistymisessä.

TEM:n erillisraportti "Pk-yritysten kansainvälistyminen" on verkossa osoitteessa:
http://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/tem_oppaat_ja_muut_julkaisut

Lisätiedot:
ekonomisti Samuli Rikama, TEM, puh. 029 506 0150
kehittämispäällikkö Esa Tikkanen, TEM, puh. 050 040 5459 (TEM Toimialapalvelu)

Tillbaka till toppen