Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Katsaus: Maahanmuuttajan kotouttamisjärjestelmän tulee tukea tulijan jaksamista

Arbets- och näringsministeriet 9.6.2015 9.30
Tiedote

Maahanmuutto ja kotoutuminen on monisyinen ja monesti stressiä aiheuttava prosessi. Palvelujärjestelmämme tulisi toimia siten, että se ei turhaan koettele yksilön mielen hyvinvointia tai psyykkistä terveyttä, vaan sen sijaan tukee tänne asettuvien uusien tulijoiden jaksamista.

Näin todetaan työ- ja elinkeinoministeriön 9.6.2015 julkaisemassa tutkimuskatsauksessa "Maahanmuuttajien psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä edistävät tekijät ja palvelut".

Mielen hyvinvoinnin ongelmat heikentävät yksilön toimintakykyä. Uuden kielen ja uuden yhteiskunnan toimintaperiaatteiden oppiminen hidastuu ja vaikuttaa näin haitallisesti koko kotoutumiseen.  Aikuisten hoitamattomat mielenterveysongelmat heijastuvat monin tavoin myös seuraavan sukupolven hyvinvointiin ja kehitykseen ja saattavat aiheuttaa ylisukupolvista syrjäytymistä.

Maahanmuuttajien mielen hyvinvoinnista verrattuna valtaväestöön ei ole kiistatonta kuvaa. Erot ovat maa- ja maahanmuuttajaryhmäkohtaisia. Yleisesti kotouttamista vahvistavat toimet vahvistavat myös psyykkistä hyvinvointia väestötasolla. Työllistyminen, kielitaidon hankkiminen, syrjimättömyys ja osallisuus rakentavat mahdollisuuksia hallita omaa elämää. Sosiaalinen tuki on keskeisin ennaltaehkäisevä tuki.

Tutkimuskatsauksessa on analysoitu saatavilla oleva tutkimustieto siitä, millaiset toimintamallit ja palveluihin liittyvät tekijät vaikuttavat maahanmuuttajien mielenterveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Tutkimuskatsauksen ovat koonneet Väestöliiton monikulttuurisuuden asiantuntija Heikki Kerkkänen ja monikulttuurisuusasioiden päällikkö Minna Säävälä.

Katsaus on luettavissa työ- ja elinkeinoministeriö verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/julkaisut

Lisätiedot:
monikulttuurisuusasioiden päällikkö Minna Säävälä, Väestöliitto, p. 040 573 6557
Maahanmuuttajakoordinaattori Heikki Kerkkänen, Lohjan kaupunki, p. 0443740132
erityisasiantuntija Anne Alitolppa-Niitamo, TEM, p. 02950 47688, 050 301 3015

Tillbaka till toppen