Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Kauppojen aukioloajat vapautuvat heti vuodenvaihteessa

Arbets- och näringsministeriet
30.12.2015 13.30
Tiedote
Kauppojen ja kampaamoliikkeiden aukioloajat vapautuvat heti vuodenvaihteessa. Tasavallan presidentti vahvisti 30.12.2015 lain, joka kumoaa vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain. Muutos tulee voimaan 1.1.2016.

Kauppakeskuksessa tai vastaavassa myymäläkeskittymässä toimivan pienyrittäjän oikeus pitää liikkeensä suljettuna yhtenä päivänä viikossa kuitenkin säilyy ennallaan. Tätä koskeva säännös siirretään sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin.

Elinkeinonharjoittaja voi jatkossa päättää vapaammin, milloin hän pitää liikkeensä auki. Uudistus on esimerkki sellaisesta mahdollistavasta sääntelystä, joka ei perustu lainsäätäjän käskyihin ja kieltoihin vaan elinkeinoelämää ja yrittäjyyttä edistävään joustavaan toimintatapaan.

Uudistus parantaa perinteisen kaupan kilpailukykyä suhteessa verkkokauppaan. Uudistuksen arvioidaan lisäävän kaupan alan yritysten valmiutta tarjota työtunteja nykyisille työntekijöille ja valmiutta palkata uusia koko- ja osa-aikaisia työntekijöitä. Samalla paranevat kuluttajien mahdollisuudet asioida kaupan toimipisteissä heille itselleen sopivina aikoina.

Uudistus myös poistaa kaupoilta ja hiusalan yrittäjiltä toistuvan velvollisuuden poikkeuslupien hakemiseen.

Vähittäiskauppoja sekä parturi- ja kampaamoliikkeitä koskevat aukiolosäännökset ovat olleet vaikeaselkoisia ja sekavia. Sallittu aukiolo on ollut riippuvainen mm. myymälän toimialasta, myytävistä tuotteista, myymälän sijainnista, pinta-alasta, kellonajasta ja kalenterikuukaudesta. Myös kirkollisista ja muista juhlapäivistä johtuneet poikkeukset ovat lisänneet sekavuutta ja aiheuttaneet epätietoisuutta, milloin vähittäiskaupan palveluja on ollut saatavissa.

Rajoitukset asettivat erityyppiset ja -kokoiset liikkeet epätasa-arvoiseen asemaan, mikä ei ollut kilpailuneutraliteetin ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta perusteltua.

Lisätiedot:
kaupallinen neuvos Tomi Lounema, TEM, puh. 029 506 2697

Tillbaka till toppen