Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Kampanj som främjar den inhemska turismen får statsunderstöd

Arbets- och näringsministeriet
23.3.2018 14.22 | Publicerad på svenska 26.3.2018 kl. 10.11
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har beviljat Suoma ry ett statsundestöd för att användas för genomförande av kampanjen ”100 skäl” att semestra i Finland 2018 (”100 syytä” lomailla Suomessa 2018). Understödet uppgår till 30 000 euro.

Understödet beviljas för att användas till marknadsföringen av kampanjen ”100 skäl”. Statsunderstödet får användas till köp av sådana reklamtjänster hos utomstående som används för genomförande av kampanjen.

År 2017 inledde arbets- och näringsministeriet under ledning av näringsminister Mika Lintilä en inhemsk utmaningskampanj till Finlands hundraårsjubileums ära. Kampanjen hette Upptäck ditt Finland (Löydä Suomesi). Ministeriet främjar den inhemska turismen också fortsättningsvis år 2018 och stöder reklamkampanjen "100 skäl", som samordnas av Suoma ry, med statsunderstöd.

Användningen av statsunderstödet som en del av kampanjfinansieringen styrs från arbets- och näringsministeriets avdelning för innovationer och företagsfinansiering. Specialsakkunnig Pihla Väänänen är kontaktperson vid ministeriet.

Kampanjen ”100 skäl”

Syftet med denna kampanj ”100 skäl”, som genomförs nu för andra gången och finansieras gemensamt av turistnäringen, är att inspirera finländarna att semestra i hemlandet. Under den kommande sommaren genomförs reklamkampanjen 4.6–19.8.2018. Reklamkampanjen finansieras av turistorganisationerna, turistföretagen, sevärdheterna och nationella aktörer inom turismen. Den samlade gemensamma finansieringen används i dess helhet till anskaffning av reklamkampanjen. Suoma ry deltar i samarbetet med cirka tre månaders samordnande arbetsinsats. Dessutom står Suoma ry:s medlemsorganisationer för den regionala samordningen och den interna marknadsföringen.

Ytterligare upplysningar:
Pihla Väänänen, specialsakkunnig, ANM, tfn 029 504 7064

Tillbaka till toppen