Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonta valtiollistetaan

Arbets- och näringsministeriet
17.12.2015 13.15
Tiedote
Tasavallan presidentti on 17.12.2015 vahvistanut kuluttajaturvallisuuslain muutoksen, jolla kuntien kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonta valtiollistetaan ja keskitetään Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesiin. Myös aluehallintovirastojen kuluttajaturvallisuusvalvonnan ohjaustehtävä poistuu. Muutokset astuvat voimaan 1.5.2016.

Kuluttajaturvallisuusvalvonta on ollut kunnissa pieni osa ympäristöterveydenhuoltoa, ja siihen käytettävät henkilöresurssit ovat viime vuosina laskeneet entisestään. Kuntien viranhaltijat ovat myös tehneet vain vähän kuluttajaturvallisuusvalvonnan tehtäviä, jolloin myöskään kuluttajaturvallisuusvalvonnan osaaminen kunnissa ei ole kehittynyt toivotulla tavalla. Tukesissa valvontaa kehitetään kohti kokonaisvaltaisempaa turvallisuuden ja turvallisuusjohtamisjärjestelmien tarkastelua.

Myös eräiden kuluttajapalveluita tarjoavien uusien toiminnanharjoittajien velvollisuudesta tehdä toiminnastaan ilmoitus valvontaviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista luovutaan. Tällaisia palveluita ovat muun muassa leikkikentät, huvipuistot ja erilaiset ohjelmapalvelut. Ilmoitusvelvollisuus on koskenut vain lakimuutoksen 2012 jälkeen toimintansa aloittaneita uusia palveluntarjoajia. Ilmoituksia on vuosittain tehty vain parisen sataa koko maassa.

Muutokset eivät vaikuta siihen periaatteeseen, että ensisijainen vastuu tavaroiden ja palvelujen turvallisuudesta kuuluu toiminnanharjoittajille (valmistaja, maahantuoja, myyjä tai palveluntarjoaja).

Lisätiedot:
vanhempi hallitussihteeri Laura Holkko, TEM, puh. 029 50 60092
Tillbaka till toppen