Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Ytterligare satsningar på företagande, sysselsättningen av unga och utbildning

Arbets- och näringsministeriet 19.2.2015 12.29
Pressmeddelande
Arbets- och näringsministeriet har den 19 februari 2015 beslutat att dela ut ytterligare 20 miljoner euro i sysselsättningsanslag till NTM-centralerna enligt följande:
 
Nyland 3 790 000,
Egentliga Finland 1 610 000,
Satakunta 990 000,
Tavastland 1 390 000,
Birkaland 1 890 000,
Sydöstra Finland 1 360 000,
Södra Savolax 750 000,
Norra Savolax 1 020 000,
Norra Karelen 1 020 000,
Mellersta Finland 1 400 000,
Södra Österbotten 660 000,
Österbotten 700 000,
Norra Österbotten 1 750 000,
Kajanaland 600 000,
Lappland 1 070 000.
 
Genom de tilläggsanslag som nu utdelats kan man i regionerna stöda särskilt genomförandet av ungdomsgarantin, främja företagandet med hjälp av startpeng och skaffa arbetskraftsutbildning för företags behov.

- För att sysselsättningsläget ska kunna förbättras krävs ytterligare satsningar på utbildning samt på utveckling av samarbetet mellan olika aktörer. Syftet med tilläggsanslagen är att säkerställa tillräcklig finansiering för ungdomsgarantin samt tillgången till arbetskraftsutbildning. I tidigare finansieringsbeslut har man betonat särkskilt åtgärder för bekämpning av långvarig arbetslöshet, konstaterar arbetsminister Lauri Ihalainen.
 
Tidigare i februari har NTM-centralerna blivit tilldelade 504,1 miljoner euro i sysselsättningsanslag. Vid den tidigare utdelningen av anslag prioriterades minskning av långtidsarbetslösheten.

Ytterligare upplysningar:
överdirektör Tuija Oivo, ANM, tfn 029 504 9040
arbetsmarknadsrådet Raija Saastamoinen, ANM, tfn 029 504 8942

Tillbaka till toppen