Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Luonnontuoteala nousuun osana kehittyvää biotaloutta

Arbets- och näringsministeriet 5.5.2015 12.30
Tiedote
TEM:n ja ELY-keskusten tiedote

Luonnontuotealalla on potentiaalia kehittyä biotalouden merkittäväksi kasvualaksi. Liikevaihto on kasvussa ja alan yrityksissä suhtaudutaan tulevaisuuteen muita yrityksiä positiivisemmin. Kasvua haetaan laajentamalla toimintaa uusiin tuotteisiin ja palveluihin.

Maailmalla trendiksi noussut terveystietoisuus kasvattaa luonnontuotteiden kysyntää ja vientimahdollisuuksia. Puhtailla luonnontuotteillamme on maailmalla hyvä maine. Niiden merkitys lisääntyy myös lisäravinteiden, luonnonkosmetiikan, luonnontuotteisiin perustuvien hyvinvointituotteiden ja -palveluiden sekä luonnonmukaisten eläintuotteiden raaka-aineina.

Tiedot löytyvät Luonnontuotealan toimialaraportista, joka julkistettiin 5.5. Elintarvikepäivillä Helsingissä. Raportin on koonnut TEM:n Toimialapalvelun toimialapäällikkö Anne Ristioja Lapin ELY-keskuksesta.

Luonnontuotteilla on suuri merkitys noin 600 yritykselle. Raportti tarkastelee lähemmin 400 yritystä, jotka työllistävät noin 2500 henkilöä. Luonnontuotealaan kuuluu kaikki yritystoiminta raaka-aineiden talteenotosta tuotteiden jatkojalostukseen sekä luonnontuotteiden käyttö palveluissa kuten hyvinvointi- ja matkailualoilla. Luonnontuotteita ovat mm. marjat, sienet, yrtit ja terva sekä erikoisluonnontuotteet kuten mahla, pettu, turve ja koristekasvit.

Ala tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti maaseudulle, mutta erikoistumisen ja palveluiden kautta myös kaupunkeihin. Luonnontuotealan yrityksiä on alkutuotannossa, elintarvikejalostuksessa, hyvinvointi- ja kosmetiikka-alalla, matkailussa sekä käsityöalalla ja viherrakentamisessa.

- Vaikka alan yritykset toimivat nyt pääosin elintarvikesektorilla niin myös hyvinvointiin ja matkailuun suuntautuneiden yritysten määrä kasvaa. Samoin lisääntyy luonnonkosmetiikan kysyntä. Pienemmätkin yritykset voivat menestyä onnistuneella tuotteistamisella. Raaka-aineiden tehokas käyttö, uudet innovaatiot, tutkimus, teknologia ja kasvuhaluiset yritykset tuovat alalle uusia mahdollisuuksia, arvioi Ristioja.

- Ravintolisien kysyntä ja tarjonta on lisääntynyt nopeasti Superfood-buumin myötä. Valitettavasti suuri osa valikoimasta on yhä tuontitavaraa. Luonnontuotteiden käyttö hyvinvointituotteissa (kylpyöljyt, turvehoidot) ja lääkevalmisteissa on Suomessa vielä vähäistä, mutta maailmalla jo miljardiluokan liiketoimintaa.

- Luomuluonnontuotteille on maailmalla kysyntää. Suomessa on Euroopan suurin, yhdeksän miljoonan hehtaarin luomukeruualue. Uusien tuoteinnovaatioiden ja tutkimustiedon kaupallistaminen ovat alan tulevaisuuden haasteita. Paikallisilla markkinoilla toimivat luonnontuotealan yrittäjät voisivat kasvattaa liiketoimintaansa tekemällä yhteistyötä matkailu- ja hyvinvointialan yrittäjien kanssa. Myös luonnontuotteiden brändäys ja nimisuoja metsämustikalle edistäisivät alan kasvua, uskoo Ristioja.

Raaka-ainevaramme ovat suuret, mutta vajaasti hyödynnetyt. Yritysten liiketoimintaan vaikuttaa eniten raaka-aineen saatavuus. Marja-alan yritysten raaka-aineen saanti on pitkälti ulkomaisiin poimijoihin varassa ja riippuvainen myönnettävistä viisumeista. Ulkomaiset poimijat keräävät marjasadosta jo noin 80 %. Vuonna 2014 luonnonmarjakaupan poimintatulo oli 14,9 miljoonaa euroa.

Sienet ja yrtit kerätään kotimaisin voimin. Luonnonsienien poimintatulo oli viime vuonna 1,2 miljoonaa ja se kertyi pääosin herkkutateista. Luonnonyrttien viljely, keruu ja jalostus ovat keskittyneet yrttiviljelyyn erikoistuneille tiloille tai keruuta harjoittaviin osuuskuntiin. Varsinkin ravintolat ovat kiinnostuneita tuoreista luonnonyrteistä osana villiruokamenuita.

Lisätiedot:

toimialapäällikkö Anne Ristioja, Lapin ELY-keskus, puh. 029 503 7118

kehittämispäällikkö Esa Tikkanen, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 050 040 545
Tillbaka till toppen