Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Maahanmuuttajayrittäjät kaipaavat yhteistyötä ja verkostoitumista kantaväestön kanssa

Arbets- och näringsministeriet 27.3.2015 9.00
Tiedote

Suomalaiset yrityspalvelut vastaavat kohtuullisen hyvin maahanmuuttajayrittäjien tarpeisiin. Uusien palvelujen sijaan maahanmuuttajat kaipaavat enemmän yhteistyötä ja verkostoitumista kantaväestön yrittäjien kanssa sekä lisää tietoa nykyisistä palveluista. Tähän johtopäätökseen päädytään työ- ja elinkeinoministeriön tuoreessa maahanmuuttajien yrittäjyyttä koskevassa raportissa.

Puutteet kieli-, kulttuuri- ja markkinaosaamisessa nousevat selkeimmiksi maahanmuuttajayrittäjien haasteiksi. Yritysneuvontaa on saatavilla, mutta palvelukenttä on sekava ja sirpaleinen. Työtä yhdeltä luukulta saatavien palvelujen eteen on tehty, mutta esimerkiksi Yritys-Suomi-portaali on jäänyt monelle maahanmuuttajayrittäjälle vieraaksi.

Suomeen tulevan maahanmuuttajan ensikontakti viranomaiseen liittyy harvoin yrittäjyyteen tai yritystoimintaan. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistämiseksi olisi hyödyllistä saada tietoa yrittäjyydestä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

- Elinkeinorakenteen ja työmarkkinoiden muutosten johdosta yrittäjyys on jatkossa yhä tärkeämpi työllistymisväylä myös maahanmuuttajille. On tärkeää, että yrittäjyydestä kiinnostuneet maahanmuuttajat löytävät tarvitsemansa palvelut, työministeri Lauri Ihalainen korostaa.

- Työ- ja elinkeinopalveluissa pyritään jatkossa tuomaan yrittäjyysvaihtoehto vahvemmin esille palkkatyön rinnalla myös maahanmuuttajille. Yritys-Suomen verkko- ja puhelinpalvelujen tiedotusta ja markkinointia tulee lisäksi tehostaa erityisesti potentiaalisille maahanmuuttajayrittäjille, joiden on kantaväestöä vaikeampi löytää palvelut, ministeri Ihalainen lisää.

Selvitys vahvistaa, että maahanmuuttajayrittäjät ovat heterogeeninen ryhmä. Yhdistäviä tekijöitä ovat kantasuomalaisista poikkeavat kieli- ja kulttuuritaidot sekä verkostot. Maahanmuuttajat tulevat suomalaisten markkinoiden ulkopuolelta, joten he pystyvät katsomaan suomalaista palvelu- ja tuotetarjontaa kriittisesti ja luomaan uudenlaista liiketoimintaa. Kielitaidon lisäksi maahanmuuttajilla on usein kontakteja lähtömaassaan, mikä antaa heille kilpailuetua suhteessa kantasuomalaisiin yrittäjiin.

- Suomalaiset yrityspalvelut tarjoavat maahanmuuttajayrittäjille hyvät lähtökohdat, mutta se ei vielä takaa heidän tehokasta integroitumistaan osaksi suomalaista yrittäjäkenttää. Yrittäjäjärjestöjen ja yhdistysten tulisikin ottaa maahanmuuttajayrittäjät aktiivisesti mukaan toimintaansa, työministeri Ihalainen kannustaa.

Raportti Maahanmuuttajayrittäjien palvelutarpeet ja yrittäjyyden edistäminen löytyy TEM:n verkkosivuilta osoitteesta: www.tem.fi/julkaisut.

Lisätiedot:
tutkija Satu Aaltonen, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, puh. 02 333 9512
neuvotteleva virkamies Tiina Oinonen, TEM, puh. 029 504 9295

Tillbaka till toppen