Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

6,5 miljoner euro för självständig utveckling i landskapen och verkställande av broavtal

Arbets- och näringsministeriet
19.3.2020 14.28 | Publicerad på svenska 20.3.2020 kl. 18.47
Pressmeddelande
Stad: Bilar, byggnader och träd i bilden

Statsrådet har beviljat landskapen som regionutvecklingsmyndigheter 5 miljoner euro i anslag för att användas till självständig utveckling i landskapen och 1,5 miljoner euro i anslag för verkställande av broavtal.

Anslaget för självständig utveckling används till ändamål som främjar verkställigheten av regeringens regionutvecklingsbeslut och genomförandet av landskapsprogrammen i enlighet med landskapsförbundens beslut.

Anslaget kan användas t.ex. för utvecklingsprojekt som baserar sig på regionernas starka sidor och specialisering samt för multilaterala utrednings- och utvecklingsprojekt som förutsätter snabb reaktion och för vilka andra myndigheters finansiella instrument inte lämpar sig.

Om landskapsförbundet anser det behövligt kan anslaget användas till att mildra coronavirusepidemins skadliga effekter på landskapet och till att främja återhämtningen från dem.

- I denna ytterst utmanande situation anser jag det viktigt att landskapen utöver den finansiering som allokeras till företagen dessutom till sitt förfogande har pengar som på ett smidigt sätt kan användas till olika slags utvecklingsprojekt som utgår från regionernas behov, konstaterar näringsminister Mika Lintilä.

Anslaget tilldelas landskapsförbunden så att en del av finansieringen fördelas jämnt mellan alla landskap och en del fördelas enligt folkmängden.

Kajanaland, Birkaland och Norra Savolax får 500 000 euro för verkställande av broavtal

Statsrådet har beviljat Kajanaland, Birkaland och Norra Savolax var sitt understöd på 500 000 euro från anslaget för avtalsbaserat samarbete att användas till åtgärder enligt broavtalen.

I syfte att trygga tillväxten och främja en positiv strukturomvandling har staten ingått broavtal med Kajanaland, Birkaland och Norra Savolax för åren  2019-2020. Landskapen i fråga led mest av bristen på arbetskraft hösten 2018 när områdena för broavtal valdes ut.

I broavtalen har det avtalats om åtgärder som bl.a. bidrar till tillgången på arbetskraft, kompetensen och utbildningen, forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten samt utvecklingen av regionens tillgänglighet och välkändhet.

Återstoden av det anslag som reserverats för avtalsbaserat samarbete fördelas senare under 2020.

Ytterligare information:
Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, ANM, tfn 040 658 3510
Hanna-Maria Urjankangas, specialsakkunnig, ANM, tfn 0295 063 739
broavtal: Jarmo Palm, arbetsmarknadsråd, ANM, tfn 0295 048 065 

Tillbaka till toppen