Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Maaliskuussa 347 000 työtöntä työnhakijaa

Arbets- och näringsministeriet 23.4.2015 9.00
Tiedote

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli maaliskuun lopussa yhteensä 347 000 työtöntä työnhakijaa. Se on 31 300 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni edellisestä kuusta 8 400:lla. Tiedot ilmenevät TEM:n Työllisyyskatsauksesta.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 4 700 enemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa eli yhteensä 44 000. Nuorten työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä tammi-maaliskuussa keskimäärin 60,4 prosenttia, mikä on 8,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 103 300, mikä on 17 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 129 500 eli 10 500 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Uusia avoimia työpaikkoja entistä enemmän

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin maaliskuun aikana 52 500 eli 6 000 enemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli maaliskuussa avoinna 111 900 työpaikkaa, mikä on 4 300 enemmän kuin vuosi sitten.

Koko maassa oli lomautettuna maaliskuun lopussa 42 000 henkilöä, mikä on 4 100 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kokoaikaisesti lomautettuja oli yhteensä 32 400 henkilöä, joka on 2 800 enemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa.

Työnantajien ennakkoilmoitukset tulevista lomautuksista ovat vähentyneet. Ennakkoilmoitusten mukaan on mahdollista, että 4 400 henkilöä lomautetaan lähitulevaisuudessa, mikä on 11 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Tulevien lomautusten määrä väheni helmikuusta maaliskuuhun 300:lla.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli maaliskuun lopussa 129 200 henkilöä, mikä on 100 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu.

Tilastokeskus:

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli maaliskuussa 10 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 66,8 prosenttia, mikä oli sama kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 272 000, mikä oli 21 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 10,3 prosenttia eli 0,7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen keskeiset erot:

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon ja tulevien lomautusten erillisseurantaan, sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. TEM:n Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus.

TEM:n Työnvälitystilastossa työttömyyden määritelmänä on, ettei henkilöllä ole työsuhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnassa. Lisäksi Työnvälitystilastossa kokoaikaisesti lomautetut luetaan työttömiin, mutta päätoimisia opiskelijoita ei. Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen työttömyyden määritelmä on tiukempi: se edellyttää työttömiltä aktiivista työnhakua edeltävien 4 viikon aikana ja valmiutta ottaa työtä vastaan seuraavien 2 viikon aikana. Kansainvälisesti vertailukelpoisena Tilastokeskuksen työvoimatutkimus tuottaa viralliset työttömyysluvut.

Lisätietoja tilastojen eroista

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Petri Syvänen, TEM, puh. 029 504 8050

Linkit:

TEM:n Työllisyyskatsaus: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Tulevien lomautusten erillisseurannan tiedot: http://www.tem.fi/tyo/tyonvalitystilasto/tulevat_lomautukset

Työnvälitystilaston keskeiset määritelmät ja aikasarjat: http://www.tem.fi/tyo/tyonvalitystilasto/maaritelmat_taulukot_ja_kuviot

Yksityiskohtaisemmat Työnvälitystilaston tiedot TEM:n ToimialaOnline -tilastokannasta: www2.toimialaonline.fi/ polkua Tilastokanta - Työmarkkinat - Työnvälitystilastot

Tilastokeskuksen ja TEM:n yhteisjulkistus: www.tilastokeskus.fi/til/tyti/tie.html

Tillbaka till toppen