Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Reklam och marknadsföring har blivit en bransch med överutbud på arbetskraft

Arbets- och näringsministeriet 24.2.2015 12.04
Pressmeddelande
Enligt arbets- och näringsministeriets färskaste Yrkesbarometer (1/2015) finns det fortfarande brist på arbetskraft inom social- och hälsovård samt försäljningsarbete, fast det inte längre i något yrke råder stor brist på arbetskraft på riksomfattande nivå. Som helhet har situationen på sistone utvecklats så att bristen på arbetskraft minskat och överutbudet på arbetskraft ökat. 

Överutbudet av arbetskraft är fortfarande vanligast bland kontorssekreterare och sekreterare för ledningen, skräddare, sömmerskor och, som en ny grupp, i yrkena för specialister inom reklam och marknadsföring. Andra nya yrken med överutbud är montörer inom informations- och kommunikationsteknik, prepressoperatörer och skolgångsbiträden.

Den mest betydande förändringen på top 15-listan för yrken med överutbud är att specialisterna inom reklam och marknadsföring stigit till alldeles toppen av listan. För denna yrkesgrupp har situationen förändrats speciellt i Tavastland.  Så sent som hösten 2014 bedömdes arbetsmarknaden för dessa specialister vara balanserad i Tavastland. Redan i februari 2015 bedömdes att det finns för många arbetssökande i förhållande till efterfrågan. Även i Egentliga Finland, Södra Savolax, Södra Österbotten och Norra Karelen har arbetsmarknaden förändrats, och det bedöms att det finns allt större överutbud av specialister inom reklam och marknadsföring i förhållande till efterfrågan.

I allmänhet varierar situationen med efterfrågan och utbud av arbetskraft regionalt. Enligt denna prognos kommer det inte att finnas brist på telefon- och kundservicecenterförsäljare i Satakunta inom den närmaste framtiden. I det här yrket är läget svårast i Nyland, Österbotten, Norra Savolax, Kajanaland och Norra Österbotten. Brist på överläkare och specialistläkare förekommer främst i östra Finland och Mellanfinland. Enligt prognosen är arbetsmarknadsläget för läkare och specialistläkare i balans i Birkaland och Lappland.

Det bedöms att efterfrågan på arbetskraft under det kommande halvåret kommer att öka bland annat i trädgårdsmästares, byggnadsmålares och restaurangarbetares yrken samt inom anläggningsverksamhet. I dessa yrken är ökningen av efterfrågan sannolikt säsongartad.

Efterfrågan på arbetskraft kommer inom den närmaste framtiden att minska bland annat i fråga om bank- eller posttjänsteman, stödpersoner för användning av datorer, resebyråtjänstemän och specialister inom utveckling av förvaltningen och näringarna. Det bedöms att det i bakgrunden för den minskade efterfrågan inom dessa branscher även finns utvecklingstrender på längre sikt, dvs. strukturella förändringar i efterfrågan på arbetskraft samt behov som gäller arbetskraftens kompetens.

I arbets- och näringsministeriets yrkesbarometersystem har sammanställts arbets- och näringsbyråernas bedömningar av cirka 200 centrala yrken inom arbetslivet. I barometern bedöms utvecklingsutsikterna för olika yrken, utsikterna för tillgången på arbetskraft samt den regionala situationen under det kommande halvåret. Prognosen för den nyaste barometern baserar sig på läget i början av februari.

Nästa prognos om sysselsättningsutsikterna för olika yrkeskategorier publiceras i månadsskiftet maj-juni 2015.

Länk: Työvoiman kysyntä ja tarjonta eri ammateissa, helmikuu 2015 (på finska)

Ytterligare upplysningar:

konsultative tjänstemannen Mika Tuomaala, ANM, tfn 029 504 8450

Mer information om de regionala resultaten ges av de lokala NTM-centralerna

Tillbaka till toppen