Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Metsäalan strateginen ohjelma saavutti hyvin tavoitteitaan ja tarjoaa eväitä myös uudelle hallitukselle

Arbets- och näringsministeriet 25.8.2015 13.05
Tiedote
Metsäalan strateginen ohjelma (MSO) on vuosina 2011-2015 yhteistyössä alan toimijoiden kanssa suurelta osin saavuttanut kunniahimoiset tavoitteensa ja ala on uudessa nousussa. Kotimaisen aines- ja energiapuun käyttö on noussut tavoitellulle ennätystasolle 65 miljoonaan kuutiometriin vuodessa. Puukerrostalojen markkinaosuus on viidessä vuodessa noussut liki nollasta tavoitteeksi asetettuun 10 prosenttiin tänä vuonna. Metsäteollisuuden viennin arvo nousi 11,2 miljardiin euroon, vaikka matkaa tavoitteeksi asetettuun 13 miljardiin euroon vielä onkin.

Uusien puupohjaisten tuotteiden liikevaihto on jo useita satoja miljoonia euroja. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset liikennepolttoaineet, bioöljy ja biokaasu, liukosellu, mikrofibrillisellu ja erilaiset puukomposiitit ja rakennusmateriaalit. Matkaa tavoitteeksi asetettuun miljardin euron liikevaihtoon vielä on, mutta ala on näitten tuotteiden kohdalla vahvassa kasvussa. Nämä tiedot ilmenevät ohjelman loppuraportista, joka esiteltiin 25.8.2015 elinkeinoministeri Olli Rehnille.

Metsäalan strateginen ohjelma oli yksi viime hallituskauden kärkihankkeista. Ohjelma on edistänyt metsäalan kilpailukykyä ja uudistumista. Se toteutti valtakunnallista puurakentamisohjelmaa ja vastasi kansallisen biotalousstrategian toimeenpanosta. Ohjelmakauden aikana tavoitteiksi päivittyivät myös Suomen biotalousstrategian toteuttaminen, kansainvälistymisen edistäminen ja EU-vaikuttamisen vahvistaminen.

- Ohjelman myötävaikutuksella syntyi voimakas yhteinen tahto kehittää metsäalaa ja biotaloutta. Yhteisillä tavoitteilla ja yhteistyöllä pystyttiin merkittävästi parantamaan metsäalan tilannetta ja investoinnit vauhdittuivat. Ymmärrys biomassojen käyttöä kohtaan lisääntyi. Samoin kiinnostus biotaloutta kohtaan kasvoi ja merkittäviä julkisia ja yksityisiä panostuksia kohdistettiin biotalouden kehittämiseen, listaa MSO:n hyötyjä ohjelman strategisena johtajana toiminut Sixten Sunabacka.

- Metsäbiotalous on ydin, jolla Suomi voi erottautua edelläkävijänä kansainvälisessä biotaloudessa. Metsäbiotaloudessa metsä-, energia-, kemian- ja rakennusala yhdistyvät yhdeksi kokonaisuudeksi, joka tuottaa tulevaisuudessa yhä enemmän työtä ja hyvinvointia.

 - MSO on luonut hyvän perustan hallituksen strategisille tavoitteille vauhdittaa biotaloutta ja puhtaita ratkaisuja. Ohjelman puolesta toivon, että uusi hallitus rakentaa tälle perustalle uuden poikkihallinnollisen biotalousohjelman. Suotuisan kehityksen jatkamiseksi hallituksen tulisi suunnata resursseja sekä tutkimus- ja kehityspanoksia biotalouden kehittämiseksi, Sunabacka ehdottaa.

Metsätalouden strategisen ohjelman loppuraportti on verkossa osoitteessa: www.tem.fi/julkaisut

Tiedotustilaisuuden tallenne verkossa: http://valtioneuvosto.fi/live?video=93_1234

Lisätiedot:

strateginen johtaja Sixten Sunabacka, TEM, puh. 040 036 6148

Tillbaka till toppen