Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Mietintö kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista lausunnoille

Arbets- och näringsministeriet 16.6.2015 14.00
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja kilpailuoikeudellisia vahingonkorvauksia koskevasta mietinnöstä. Lakiesityksen muotoon valmistellussa työryhmän mietinnössä esitetään säädettäväksi uusi erillislaki kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista. Lailla pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, joka tulee saattaa kansallisesti voimaan viimeistään 27.12.2016.

Lakia sovellettaisiin sekä EU:n että kansallisen kilpailuoikeuden rikkomisesta aiheutuneen vahingon korvaamiseen. Kilpailuoikeuden rikkomisella tarkoitetaan esimerkiksi kartellia tai määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä.

Tavoitteena olisi selventää ja helpottaa vahingonkorvauskanteiden nostamista ja niiden käsittelyä sekä varmistaa, että kilpailuoikeuden rikkomisesta vahinkoa kärsineet voivat saada täyden korvauksen vahingosta.  

Mietinnössä ehdotetaan säädettäväksi muun muassa kartelleja koskevasta vahinko-olettamasta, todistustaakasta, todisteiden esittämisestä, yhteisvastuun rajauksesta, rikkomuksen toteavan päätöksen vaikutuksesta vahingonkorvausoikeudenkäynnissä ja vanhentumisesta. 

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja mietinnöstä viimeistään 11.9.2015. Ohjeet lausunnon antamiseen löytyvät osoitteesta https://www.tem.fi/ajankohtaista/vireilla/lausuntopyynnot/lausuntopyynto_tyoryhman_mietinnosta_kilpailuoikeudelliset_vahingonkorvaukset

Mietintö löytyy osoitteesta https://www.tem.fi/julkaisut > Kilpailuoikeudellisia

vahingonkorvauksia koskevan työryhmän mietintö

Lisätiedot:

ylijohtaja Pekka Timonen, TEM, p. 029 506 0060

neuvotteleva virkamies Virve Haapajärvi, TEM, p. 029 504 7027

Tillbaka till toppen