Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Ministrarna Räty och Vapaavuori: Satsningarna på forskning och innovationer i hälsobranschen ger resultat

Arbets- och näringsministeriet 1.4.2015 8.05 | Publicerad på svenska 1.4.2015 kl. 9.53
Pressmeddelande
Auria Biobank och Bayer offentliggjorde den 1 april 2015 ett avtal om forskningssamarbete som siktar på utveckling av allt mer precisa cancerläkemedel och vårdformer.

Det är allt svårare och dyrare att utveckla nya läkemedel på traditionella sätt. Biobanker, informationssystem och hälsovårdsregister av hög kvalitet är finländska styrkor, som även den internationella läkemedelsindustrin är intresserad av att dra nytta av. Biobankerna har en central roll i arbetet med att utveckla hälsovården, som blir allt mer individualiserad.

- I Finland har vi systematiskt satsat på att främja forskningen inom hälsobranschen, de behövliga strukturerna och en innovationsvänlig lagstiftning. Den moderna biobankslagen och den genomstrategi som är under beredning samt genomförandet av åtgärderna i den, kombinerat med digitaliseringens möjligheter, skapar av Finland en mycket konkurrenskraftig miljö för medicinsk forskning och affärsverksamhet, säger social- och hälsovårdsminister Laura Räty.

- Finland vill gå i bräschen, när hälsovården utvecklas med hjälp av genomkunskap. Samarbetet mellan Auria Biobank och Bayer påskyndar i betydande grad upp lanseringen av allt mer precisa läkemedel på marknaden. För medborgarna innebär detta bättre och mer individuell vård, fortsätter Räty.

Hälsovården, informationstekniken och den biomedicinska forskningen kombineras med hjälp av biobanker. Med tanke på Finland öppnar sig en särskilt stor framtidsmöjlighet genom digitaliseringen av den traditionella hälsoteknologin och medicinska forskningen.

Team Finland Health satsar på att locka investeringar

Hälsobranschen har under de senaste åren tydlig klättrat upp i Finlands exportstatistik; omsättningen och exporten ökar och handelsbalansen är starkt positiv.

- Hälsobranschen är en av världens snabbast växande marknader. I Finland finns innovationer, kompetens och forskning av världsklass. Man har emellertid inte kunnat marknadsföra kompetensen tillräckligt mycket ute i världen. Som ett led i genomförandet av tillväxtstrategin för hälsobranschen, som publicerades i fjol, har vi tillsammans med företag i branschen startat tillväxtprogrammet Team Finland Health, som går på djupet med att locka investeringar och specialfrågorna kring internationaliseringen i branschen, berättar näringsminister Jan Vapaavuori.

Hälsobranschens internationella synlighet kräver ett marknadsföringsperspektiv som är mer omfattande än en enskild produkt eller ett enskilt företag. Tillväxtprogrammet Team Finland Health, som förvaltas av Finpro, bygger upp en Finlandsbild inom hälsobranschen och skapar en grund och handlingsmodeller för effektivt samarbete. Avsikten är att stärka uppfattningen om Finland som en internationellt attraktiv miljö för forskning och innovationsverksamhet i hälsobranschen, och därigenom locka nya investeringar och ny affärsverksamhet. Programmet främjar också internationaliseringen i företag inom hälsobranschen.

Programmet har som mål att omsättningen i företag inom hälsobranschen ska öka med 10 procent per år och att antalet privata investeringar i forskning ska bli 2,5 gånger större under nästa decennium. Tillväxtprogrammets totala budget är 3 miljoner euro och programmet pågår i cirka tre år.

Samarbetsavtalet mellan Auria Biobank och Bayer är redan den andra betydande nya öppningen i hälsobranschen inom en kort tid. Det amerikanska företaget inom hälsobranschen, GE Healthcare, meddelade i januari att företaget ska koncentrera utvecklingen av tekniken för medicinsk dataöverföring till Vallgård i Helsingfors.

I Finland finns cirka 500 företag som är verksamma inom hälsobranschen. Företagen sysselsätter 20 000 personer. Branschens omsättning är nästan 5 miljarder euro, varav exportens andel utgör 2,8 miljarder euro.

ANM:s, SHM:s, UKM:s, Tekes och Finlands Akademis gemensamma tillväxtstrategi för forskning och innovation inom hälsobranschen, som publicerades i våras: http://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/julkaisujen_haku/tillvaxtstrategi_for_forskning_och_innovation_inom_halsobranschen.98249.xhtml

Ytterligare upplysningar:
social- och hälsovårdsministerns specialmedarbetare Emma Hannonen, tfn 050 574 0736,
näringsministerns specialmedarbetare Laura Manninen, tfn 050 361 7511
Jan Vapaavuori Laura Räty
Tillbaka till toppen