Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Rajat ylittävän yhteistyön ohjelmat vastaavat rajaseutujen yhteisiin haasteisiin

Arbets- och näringsministeriet 11.6.2015 13.00
Tiedote

Hallitus hyväksyi 11.6.2015 kolme EU:n ulkorajayhteistyöohjelmaa (ENI CBC) Euroopan komission käsittelyyn. Ohjelmien toimeenpano on tarkoitus käynnistää vuoden 2016 alkupuolella.

Suomen ja Venäjän välisellä rajalla toteutetaan 2014-2020 Kaakkois-Suomi-Venäjä, Karelia ja Kolarctic ENI CBC -ohjelmia. Karelia ja Kaakkois-Suomi-Venäjä ovat Suomen ja Venäjän välisiä ohjelmia, Kolarctic-ohjelmaan osallistuvat lisäksi Ruotsi ja Norja.

Rajat ylittävän yhteistyön päätavoitteet ovat taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen tukeminen raja-alueilla, yhteisiin haasteisiin vastaaminen (esim. ympäristökysymykset, terveys, rikollisuuden torjunta), sekä ihmisten, tavaroiden ja pääoman liikkuvuuden turvaaminen ja edistäminen. Lisäksi ihmisten väliset suorat yhteydet (people-to-people-yhteistyö) on horisontaalinen tavoite, jolla tuetaan edellä mainittuja kolmea päätavoitetta.

Kaikki kolme ohjelmaa ovat jatkoa edellisellä rahoituskaudella toteutetuille ohjelmille. Suomen rajalla toteutettavien ENI CBC -ohjelmien teemat vaihtelevat ohjelmittain, mutta keskeisimpiä ovat yritystoiminnan kehittäminen, ympäristönsuojelu, ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen sekä rajojen hallinnan ja rajaturvallisuuden edistäminen.

Ohjelmien kokonaisrahoitus on alkuvaiheessa noin 179 miljoonaa euroa, mutta EU-rahoituksen lopullisesta määrästä riippuen se voi nousta ohjelmakauden aikana enimmillään 290 miljoonaan euroon. Rahoitus muodostuu EU-rahoituksesta ja ohjelmiin osallistuvien maiden kansallisesta vastinrahoituksesta. 

Ohjelmakohtaista lisätietoa verkosta osoitteista:

www.kolarcticenpi.info

www.kareliaenpi.eu

www.southeastfinrusnpi.fi/

Lisätiedot:

neuvotteleva virkamies Petri Haapalainen, TEM, p. 0295 064922

ylitarkastaja Tuulia Väliheikki, TEM, p. 0295 048288

Tillbaka till toppen