Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Rapport: Försiktig hoppfullhet spirar i utvecklingsutsikterna i regionerna

Arbets- och näringsministeriet 12.3.2015 9.00
Pressmeddelande
I regionerna förväntas att den ekonomiska nedgången, som pågått länge, äntligen ska upphöra. I luften finns mer hoppfullhet än tidigare, fast osäkerheten fortsätter och arbetslösheten förblir hög under det innevarande året.

Bakom de positiva utsikterna ligger i synnerhet den försvagade euron och det sänkta oljepriset. Positivitet skapas också av stora investeringsprojekt bland annat i Äänekoski och Varkaus samt de nya beställningar som fartygsindustrin fått. Utsikterna skuggas mest av Rysslands svårigheter och hushållens försvagade köpkraft. Dessa bedömningar ingår i rapporten om de regionala utvecklingsutsikterna våren 2015, som publicerades den 12 mars 2015. Den här gången offentliggjordes rapporten i Rovaniemi.

Regionernas utsikter en aning bättre än tidigare

I rapporten granskas 67 ekonomiska regioner. Läget för näringslivet är för närvarande bättre än för ett år sedan bara i sex ekonomiska regioner. Läget är oförändrat i 33 och har försvagats i 28 ekonomiska regioner.

Inom det följande halvåret förväntas läget för näringslivet bli bättre i 24 ekonomiska regioner, kvarstå oförändrat i 36 ekonomiska regioner och bli sämre i sju ekonomiska regioner. Enligt de bedömningar som sträcker sig ett år framåt tar konjunkturerna då en ännu tydligare vändning mot det bättre.

Tillväxtförväntningar finns till exempel i de nordliga ekonomiska regionerna i Mellersta Finland, där den bioproduktfabrik som planeras i Äänekoski ligger bakom förväntningarna. Ett beslut väntas under våren 2015. I Varkausregionen har utvecklingen vänt i positiv riktning i och med stora investeringar. Även i många andra regioner riktas förväntningar på skogsindustrin och bioekonomin. I Åboregionen håller utsikterna på att klarna i och med nya fartygsbeställningar. Positiva utsikter finns också i regionerna Brahestad, östra Lappland och Kemi-Torneå.

Den närmaste framtiden ser svagast ut i Sydöstra Finland, Kajanaland och nordöstra Savolax. Den ryska turismens kollaps drabbar i synnerhet turismen och handeln i Sydöstra Finland. I Kajanaland ger läget för gruvan i Talvivaara anledning till oro. I förväntningarna i nordöstra Savolax syns oro för framtiden för de stora arbetsgivarna i regionen. I landsbygdsområden har läget försvårats på grund av att producentpriserna inom jordbruk sjunkit.

Arbetslösheten ökar långsammare än tidigare

Konjunkturen, som förbättras sakta, syns inte som en snabb sänkning av arbetslösheten. Arbets- och näringsbyråernas aktiveringstjänster intar en viktig roll i sänkningen av både långtidsarbetslösheten och ungdomsarbetslösheten.

Det förutspås att arbetslösheten ökar i 20 ekonomiska regioner och minskar bara i sju ekonomiska regioner inom de närmaste sex månaderna. I 37 ekonomiska regioner tror man att arbetslösheten minskar en aning inom ett år, i 25 ekonomiska regioner tror man att arbetslösheten kvarstår på nuvarande nivå och i fem ekonomiska regioner tror man att arbetslösheten ökar ytterligare.

Regionala utvecklingsutsikter är en publikation som arbets- och näringsministeriet och NTM-centralerna ger ut två gånger per år. I publikationen sammanfattas de regionala utvecklarnas synpunkter på nuläget och utsikterna för den närmaste framtiden i de ekonomiska regionerna och NTM-centralernas områden. Rapporten våren 2015 och en videoinspelning av offentliggörandet av den finns på webben efter den 12 mars på adressen www.temtoimialapalvelu.fi.

Bilaga: De regionala utvecklingsutsikterna våren 2015 (på finska)

Ytterligare upplysningar:

utvecklingsexpert Jouko Nieminen, utvecklings- och förvaltningscentret, tfn 0295 022 769

utvecklingschef Esa Tikkanen, ANM, tfn 0295 063 681

Tillbaka till toppen