Hoppa till innehåll

Utredare: Gruvdrift kan förbättras genom korrigeringar av olika lagar

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2019 9.10 | Publicerad på svenska 17.6.2019 kl. 16.15
Pressmeddelande

Utredaren, juris doktor Pekka Vihervuori föreslår inga grundläggande ändringar av gruvlagen. Lagstiftningens funktionalitet kan förbättras genom olika slags revideringar av bestämmelserna i både gruvlagen och övriga lagar. Även om gruvdriften påverkas av flera olika lagar bör projekt behandlas som helheter.

Utredaren Vihervuori föreslår att miljö- och gruvtillstånd i fortsättningen i första hand ansöks på ett och samma ställe och behandlas tillsammans eller att tillstånden till och med förenas. Gruvtillstånd beviljas för närvarande av Säkerhets- och kemikalieverket och miljötillstånd av regionförvaltningsmyndigheten. Enligt den lag som antogs i mars 2019 kan i fortsättningen tillstånden ansökas på ett och samma ställe (regionförvaltningsverket). Förfarandet är dock frivilligt.

Utredningen konstaterar att det nuvarande systemet med säkerheter är otillräckligt och oändamålsenligt. När till exempel gruvdriften avslutas återställs gruvans deponier för avfall med säkerheter enligt miljöskyddslagen. Gruvområdet görs säkert med hjälp av säkerheter enligt gruvlagen. Säkerheterna ska enligt utredaren kunna användas på ett samordnat sätt korsvis men först bör ersättningsnivåerna för säkerheter höjas för att säkerställa en övergripande efterbehandling av området.

Kommunens ställning vid nya gruvprojekt bör förbättras genom att i samtliga fall kräva en general- eller detaljplan med rättsverkningar.

I utredningen finns också detaljerade ändringsförslag till bland annat reglering av letningstillstånd, markägares, rågrannars och andra inblandades möjligheter att påverka, förbehållens giltighetstid samt gruvprojekt som gäller uran och deras handläggning.

Bakgrund

På uppdrag av arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet utvärderade juris doktor Pekka Vihervuori hur gruvlagen fungerar i relation till de i lagen uppsatta målen samt hur förhållandet mellan gruvlagen och annan central lagstiftning om gruvdrift fungerar. För utredningen inhämtades respons från intressentgrupper. I rapporten presenteras utredningspersonens iakttagelser och rekommendationer för utveckling av lagstiftningen.

Ytterligare information

Pekka Vihervuori, juris doktor, för kontakter [email protected]

Petri Peltonen, understatssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 063 662, [email protected]

Riikka Aaltonen, gruvöverinspektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4216, [email protected]

Tuula Manelius, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4909, [email protected]

Tillbaka till toppen