Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Suomelle tulossa 4 miljoonaa euroa Broadcomin ja ohjelmistoalan irtisanotuille

Arbets- och näringsministeriet 2.6.2015 13.30
Tiedote

Euroopan komissio on tehnyt 2.6.2015 esityksen Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) rahoitustuen myöntämisestä Broadcomilta irtisanottujen työllistymisen tukemiseen. Suomen komissiolle lähettämän hakemuksen EU-osuus on 1,4 miljoonaa euroa. Hakemus koskettaa 500 henkilöä erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla, joiden työt loppuivat, kun langattomia modeemituotteita kehittänyt Broadcom lopetti toimintonsa Suomessa syksyllä 2014.                   

Suomi on lähipäivinä lähettämässä komissioon EGR-hakemuksen myös ohjelmistoalan viimeaikaisten suurten irtisanomisten johdosta. Tämän hakemuksen EU-osuus on 2,6 miljoonaa euroa. Sen kohderyhmänä on 1 200 alalta irtisanottua eri puolilla Suomea.

EGR-tuessa EU:n rahoitusosuus on 60 prosenttia ja kansallinen osuus 40 prosenttia. Kansalliset osuudet mukaan lukien näiden kahden hakemuksen myötä irtisanottujen tukemiseen suunnataan yhteensä 6,6 miljoonaa euroa.

- Työllisyydenhoidon ja TE-toimistojen nykyisessä tiukassa määrärahatilanteessa EGR-tuen aktiivinen hyödyntäminen auttaa kaikkia irtisanottuja suomalaisia. Se mahdollistaa laadukkaan asiakaspalvelun, tukee monin tavoin rakennemuutoksen jalkoihin joutuneita uuden suunnan etsimisessä ja auttaa meitä kokeilemaan uusia tapoja piilotyöpaikkojen löytämiseksi, toteaa oikeus- ja työministeri Jari Lindström.

Hakemukset Euroopan globalisaatiorahastolle tukevat hallitusohjelman EU-politiikan keskeistä painopistettä, työllisyyden edistämistä. Broadcom-rahoituksella tuetaan myös TE-toimistojen aiempaa vahvempaa yritysten tarpeiden tuntemusta, mikä on yksi hallituksen strategisista valinnoista julkisen työnvälityksen kehittämiseksi. Broadcom-hakemus etenee seuraavaksi Euroopan neuvoston ja parlamentin käsittelyyn. Molempien hakemusten EU-osuuksia voidaan odottaa tulevan maksuun ensi syksyn aikana.

Euroopan globalisaatiorahasto voi myöntää tukea suurissa rakennemuutostilanteissa. Se tukee maailmankaupan rakenteellisten muutosten sekä maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin seurauksena työnsä menettäneitä ihmisiä uudelleenkoulutuksessa ja -sijoittumisessa sekä työllistymisessä. Rahastosta myönnetään tukea aktiivisen työvoimapolitiikan toimiin, kuten erilaisiin valmennuksiin, koulutuksiin, liikkuvuuden edistämiseen, palkkatukeen ja yrittäjyyden edistämiseen.

Euroopan globalisaatiorahasto verkossa: http://www.egr.fi

Lisätiedot:

ylitarkastaja Antto Korhonen, TEM, puh. 029 504 7034

neuvotteleva virkamies Outi Viljamaa, TEM, puh. 029 504 7982

Tillbaka till toppen