Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Suomi mukaan uuteen eurooppalaiseen patenttijärjestelmään

Arbets- och näringsministeriet 28.9.2015 11.54
Tiedote

Hallitus ehdottaa 28.9.2015, että eduskunta hyväksyisi yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen. Sopimukseen sitoutumisella päätetään Suomen mukanaolosta uudessa eurooppalaisessa patenttijärjestelmässä.

Jatkossa yritykset voivat halutessaan hankkia keksinnölleen yhtenäisen suojan 26 jäsenvaltiossa. Tämän lisäksi Eurooppaan perustetaan erikoistunut patenttituomioistuin, joka ratkaisee patenttiriitoja Euroopan laajuisin oikeusvaikutuksin eli yrityksen ei tulevaisuudessa tarvitse nostaa rinnakkaisia kanteita eri jäsenvaltioissa.

Suomeen on tarkoitus perustaa yhdistetyn patenttituomioistuimen paikallisjaosto, joka hyödyntää markkinaoikeuden tiloja. Näin ollen Suomessa on tulevaisuudessa mahdollista puolustaa patenttiaan ja saada ratkaisu koko Eurooppaa koskevin vaikutuksin.

Uudistus vaikuttaa kaikkiin eurooppalaisen patenttijärjestelmän käyttäjiin merkittävällä tavalla. Yritysten ei kuitenkaan ole pakko siirtyä käyttämään yhtenäispatenttia vaan ne voivat jatkossakin hyödyntää eurooppapatentteja tai kansallisia patentteja.

Uudistuksen tavoitteena on tehdä patenttijärjestelmästä parempi, tehokkaampi ja oikeusvarmempi. Tavoitteena on tehdä järjestelmästä sellainen, joka paremmin palvelee tutkimukseen ja tuotekehitykseen panostavia yrityksiämme.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kun sopimus tulee voimaan. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Uudistus astuu voimaan vasta sitten, kun vähintään 13 jäsenvaltiota on ratifioinut sopimuksen.

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Liisa Huhtala, TEM, p. 029 504 7062

Tillbaka till toppen