Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Syöttötariffijärjestelmä sulkeutumassa tuulivoimaloiden osalta

Arbets- och näringsministeriet 3.9.2015 14.05
Tiedote

Hallitus antoi tänään 3.9.2015 esityksen eduskunnalle, jonka mukaan lakia uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta muutettaisiin.

Tuulivoimalan hyväksyminen syöttötariffijärjestelmän mukaiseen kokonaiskapasiteettiin (2 500 megavolttiampeeria) edellyttäisi jatkossa kiintiöpäätöstä, joka voi olla voimassa enintään 1.11.2017 saakka. Investointitukea saanut Porin Tahkoluodon merituulivoimalan kokeiluhanke hyväksyttäisiin kuitenkin syöttötariffijärjestelmään ilman kiintiöpäätöstä.

Syöttötariffijärjestelmään hyväksytyn tuulivoimakapasiteetin nimellisteho on tällä hetkellä yhteensä lähes 1 000 megavolttiampeeria (MVA). Kiintiöpäätöksiä on tehty lähes 900 MVA nimellistehon edestä. Kiintiöpäätöstä koskevia hakemuksia on vireillä noin 1 390 MVA, ja näistä enää noin 600 MVA voi saada myönteisen kiintiöpäätöksen. Osa kiintiöpäätöksen saaneista hankkeista jää kuitenkin toteutumatta mm. hankkeiden viivästymisen takia, jolloin syöttötariffijärjestelmään hyväksytty kokonaiskapasiteetti on jäämässä alle 2 500 MVA:n.

Esityksen tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti valtion talousarviosta maksettavan tuulisähkön tuotantotuen säästöt. Maatuulivoimaloiden tuotantotuesta aiheutuvien kustannusten kasvun arvioidaan pysähtyvän vuodesta 2018 alkaen. Merituulivoimalan kokeiluhankkeen osalta kustannukset kasvaisivat jonkin verran vielä vuonna 2019. Muutoksista aiheutuvat säästöt olisivat vuonna 2020 arviolta 70-80 miljoonaa euroa.

Suomelle EU:ssa vuodelle 2020 asetettu uusiutuvan energian tavoite ei ole vaarantumassa, vaikka syöttötariffijärjestelmän avulla saatava tuulisähkön lisäys on jäämässä alle alun perin suunnitellun 6 terawattitunnin.

Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Syöttötariffijärjestelmällä on ollut tuulivoimahankkeiden kehittämiseen ja tuulivoimaloiden investointiin selvä kannustava ja käynnistävä vaikutus. Nykyistä järjestelmää ei enää voida pitää riittävän kustannustehokkaana ja markkinaehtoisena kannustinjärjestelmänä. Hallitusohjelman mukaisen uuden tukijärjestelmän kehittäminen alkaa syksyllä 2015. Päästöttömän, uusiutuvan energian osuutta on tarkoitus lisätä 2020-luvulla yli 50 prosenttiin. Uusiutuvan energian lisäämisen laskeva ja EU:n suuntaviivat täyttävä tuki perustetaan teknologianeutraalisuuteen ja taloudelliseen edullisuusjärjestykseen.

Lisätiedot:

hallitusneuvos Anja Liukko, TEM, 029 506 2078

Tillbaka till toppen