Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

359 600 arbetslösa arbetssökande i januari

Arbets- och näringsministeriet 24.2.2015 9.10
Pressmeddelande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av januari sammanlagt 359 600 arbetslösa arbetssökande. Det är 32 000 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 3 700. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 5 000 fler än i januari i fjol, dvs. sammanlagt 47 900. I januari avslutades i genomsnitt 61,0 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 8,5 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 101 500, vilket är 16 000 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 131 700, dvs. 11 200 fler än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet permitterade ökade

I slutet av januari fanns det i hela landet 44 000 permitterade, vilket är 4 000 fler än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 34 500, vilket är 3 100 fler än i januari i fjol.

Antalet förhandsmeddelanden om kommande permitteringar från arbetsgivare har minskat. Utifrån förhandsmeddelandena är det möjligt att 9 300 personer kommer att permitteras inom den närmaste framtiden, vilket är 2 400 färre än för ett år sedan. Antalet kommande permitteringar ökade med 200 från december till januari.

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under januari 53 100 nya lediga jobb, dvs. 600 färre än i januari i fjol. Allt som allt fanns det i januari 77 300 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 900 fler än för ett år sedan.

I slutet av januari deltog 121 800 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 4 100 fler än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 8,8 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i januari 14 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 66,7 procent, dvs. 0,2 procentenheter lägre än i januari i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 230 000, vilket var 9 000 flera än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 8,8 procent, dvs. 0,3 procentenheter högre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och den separata uppföljningen av kommande permitteringar samt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning.  Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen av arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt söker arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna:

http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2013-04-04_men_002_sv.html

Ytterligare upplysningar:
konsultative tjänstemannen Petri Syvänen, ANM, tfn 029 504 8050

Länkar:

ANM:s sysselsättningsöversikt http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Uppgifterna om den separata uppföljningen av kommande permitteringar: http://www.tem.fi/sv/arbete/arbetsformedlingsstatistik/kommande_permitteringar

Arbetsförmedlingsstatistikens centrala definitioner och tidsserier: www.tem.fi/sv/arbete/arbetsformedlingsstatistik/definitioner_tabeller_och_figurer

Mer detaljerade uppgifter om arbetsförmedlingsstatistiken via ANM:s statistikdatabas Toimiala Online: www2.toimialaonline.fi / sökväg Tilastokanta - Työmarkkinat - Työnvälitystilastot

Statistikcentralens och ANM:s gemensamma offentliggöranden: www.tilastokeskus.fi/til/tyti/tie_sv.html

Tillbaka till toppen