Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

TEM:n HYVÄ-ohjelma päättyy

Arbets- och näringsministeriet 11.3.2015 13.00
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriön strateginen hoito- ja hoivapalvelualan HYVÄ -ohjelma päättyy. Keväällä 2009 käynnistetty ohjelma keskittyi alan työ- ja elinkeinopoliittiseen kehittämiseen. Sen painopisteet olivat palvelumarkkinoiden, yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen ja asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen.

Ohjelmalle oli alusta alkaen suuri tarve. Sosiaalipalveluista yksityinen sektori tuottaa keskimäärin 30 prosenttia ja terveyspalveluista neljänneksen. Yksityisen sektorin rooli palvelutuotannossa on kasvanut 1990 -luvulta lähtien koko ajan tasaisesti.

HYVÄ -ohjelma käynnisti muun muassa hoiva-avustajakoulutuksen, auttoi toimialan yrityksiä kansainvälistymään ja koulutti yrityspalveluissa toimivaa henkilöstöä alan yritystoiminnan tarpeisiin. Ohjelma kokosi vankan tietopohjan palvelumarkkinoiden ja alan yritystoiminnan kehityksestä, työvoimatarpeen ja -tarjonnan tilasta ja tulevaisuuden näkymistä, yritystoiminnan uusista toimintamalleista ja alan kansainvälistymismahdollisuuksista.

Ohjelma toteutettiin laajassa yhteistyössä toimiala- ja yrittäjäjärjestöjen, henkilöstöjärjestöjen, elinkeinojen kehittäjäorganisaatioiden, kuntasektorin ja eri ministeriöiden sekä niiden hallinnonalan toimijoiden kanssa. HYVÄ-hankkeen loppuraportti "Hyvää yrittäjyydestä ja yhteistyöstä" on luettavissa TEM:n verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/julkaisut

Katso myös HYVÄ-hankkeen video: https://www.youtube.com/watch?v=6V9UhBiLbFo

Lisätiedot:
kehitysjohtaja Ulla-Maija Laiho, TEM, p. 040 8268767

Tillbaka till toppen