Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

TEM selvittää uusiutuvan energian uutta tukijärjestelmää

Arbets- och näringsministeriet
25.11.2015 13.02
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on laatia ehdotus uusiutuvan energian tukijärjestelmäksi. Työryhmän toimikausi on 1.12.2015-29.4.2016.

Uuden tukijärjestelmän tavoitteena on lisätä päästöttömän, uusiutuvan energian osuutta teollisen mittakaavan sähkön ja lämmön yhteistuotannossa sekä sähkön erillistuotannossa kestävästi, teknologianeutraalisti ja kustannustehokkaammin, ottaen huomioon myös omavaraisuutta koskeva tavoite. Tukijärjestelmän tulisi myös varmistaa edellytykset uusien teknologiaratkaisujen kehittämiseen, samoin uusiutuvan energian hankkeiden pitkäjänteiseen kehittämiseen.

Työryhmän tehtävänä on harkita täyttääkö investointitukeen, tuotantotukeen vai vihreisiin sertifikaatteihin perustuva malli parhaiten uudelle tukijärjestelmälle asetetut tavoitteet. Lisäksi se arvioi kilpailuttamista osana uutta tukijärjestelmää.

Työryhmän puheenjohtajana toimii hallitusneuvos Anja Liukko ja varapuheenjohtajana ylitarkastaja Bettina Lemström työ- ja elinkeinoministeriöstä. Sen jäseninä toimivat maa- ja metsätalousministeriön, valtiovarainministeriön, ympäristöministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön ja Energiaviraston edustajat. Työryhmän pysyvät asiantuntijat tulevat seuraavilta tahoilta: Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Elinkeinoelämän keskusliitto, Aurinkoteknillinen Yhdistys ry, Bioenergia ry, Energiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry, Pienvesivoimayhdistys ry, Teknologiateollisuus ry ja Suomen Tuulivoimayhdistys ry.

Pääministeri Sipilän hallitusohjelman mukaan tavoitteena on lisätä päästötöntä, uusiutuvaa energiaa kestävästi niin, että sen osuus 2020-luvulla nousee yli 50 prosenttiin, ja omavaraisuus yli 55 prosenttiin.

Asettamispäätös:
www.tem.fi/files/44382/Tukijarjestelman_asettamispaatos_25112015.pdf

Lisätiedot:
hallitusneuvos Anja Liukko, TEM, puh. 029 506 2078

ylitarkastaja Bettina Lemström, TEM, puh. 029 506 4116

ylitarkastaja Kati Veijonen, TEM, puh. 029 504 7170

Tillbaka till toppen