Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Tilaajavastuulakia yhdenmukaistetaan ja tiukennetaan

Arbets- och näringsministeriet 21.5.2015 13.30
Tiedote

Uudistus parantaa velvoitteistaan huolehtivien yritysten kilpailunedellytyksiä, edistää työntekijöiden työehtojen toteutumista ja sosiaaliturvan asianmukaista järjestämistä.

Tarkoituksena on selkeyttää lainsäädännön soveltamista sekä helpottaa tilaajan velvoitteiden hoitamista ja sääntely yhdenmukaistetaan koskemaan kaikkia aloja. Täsmennyksiä tulee esimerkiksi tilaajan selvitysvelvollisuuksiin sekä laiminlyöntimaksuihin. Tilaajan selvitysvelvollisuus laajenee koskemaan työterveyshuoltoa. Lisäksi ulkomailta lähetettyjen työntekijöiden eläketurvasta säädetään yksityiskohtaisesti.

Tilaaja voi jatkossa hyödyntää julkista verovelkarekisteriä selvittäessään sopimuskumppanista tarvittavia veronmaksutietoja. Verovelkaisen yrityksen kanssa voi tehdä sopimuksen, mutta verovelan määrä on tällöin selvitettävä, sekä arvioitava onko sopimuskumppanin tarkoituksena hoitaa lakisääteiset maksuvelvoitteensa. Jos ulkomaisella yrityksellä on Suomessa Y-tunnus, yrityksen kotimaasta saatavien selvitysten lisäksi tilaajan on varmistettava, että kyseinen yritys on merkitty verotusta koskeviin rekistereihin Suomessa. Lisäksi tilaajan tulee selvittää yrityksen verovelkatiedot.

Eläkevakuuttamista koskevista tiedoista lakiin lisätään säännöksiä ulkomailta lähetettyjen työntekijöiden osalta. Sopimuspuolen on toimitettava tilaajalle selvitys sosiaaliturvan määräytymisestä ennen työn aloittamista. Vastaavasti tilaajan on varmistettava, että sopimuskumppani ilmoittaa vaaditut tiedot.

Rakentamistoiminnan osalta lakiin kirjataan säännös, jonka mukaan tilaajalla on jatkuva velvoite varmistua siitä, että sopimus kumppanin lähetetyillä työntekijöillä on voimassa olevat todistukset sosiaaliturvan määräytymisestä. Tilaajalle voidaan määrätä laiminlyöntimaksu tämän velvoitteen rikkomisesta.

Laiminlyöntimaksua ja korotettua laiminlyöntimaksua nostetaan ja korotettua maksua sovelletaan jatkossa kaikkiin tilaajavastuulain alaisiin sopimuksiin.  Laiminlyöntimaksun enimmäismäärä on 20 000 euroa ja korotetun maksun 65 000 euroa. Sanktioiden suuruudessa huomioidaanmuun muassalaiminlyöntien vakavuus.

Ihalainen: Tilaajavastuu torjuu harmaata taloutta

- Tilaajan vastuuta on laajennettu ja selkiytetty päättyvällä hallituskaudella. Uudistukset torjuvat tehokkaasti harmaata taloutta ja yhdenmukaistavat sääntelyä. Toivon, että myös tuleva hallitus jatkaa määrätietoisesti harmaan talouden vastaista työtä, työministeri Lauri Ihalainen sanoo.

- On tärkeää, että tilaajan vastuu toimii tehokkaasti myös lähetettyjen työntekijöiden osalta. EU:lla on yhteiset talous- ja työmarkkinat, joten samojen sääntöjen on koskettava kaikkia työntekijöitä ja toimijoita, Ihalainen muistuttaa.

Muutokset tilaajavastuulakiin tulevat voimaan 1.9.2015.

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Jan Hjelt, TEM, puh. 029 504 8940

Tillbaka till toppen