Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Timo Mattila fortsätter som överdirektör för ansvarsområdet för konkurrensfrågor vid Konkurrens- och konsumentverket

Arbets- och näringsministeriet
5.3.2020 13.33 | Publicerad på svenska 6.3.2020 kl. 13.50
Pressmeddelande
Timo Mattila

Statsrådet har utnämnt diplomingenjör, politices magister Timo Mattila till tjänsten som överdirektör för ansvarsområdet för konkurrensfrågor vid Konkurrens- och konsumentverket för tiden 1.4.2020–31.3.2025. Mattila har haft befattningen sedan april 2013.

Mattila har sammanlagt varit anställd vid konkurrensmyndigheten i cirka 20 år. Vid utnämningsprocessen ansågs Mattilas omfattande förtrogenhet med konkurrensfrågor och hans starka ledarbakgrund meriterande.

Konkurrens- och konsumentverket

  • är ett statligt verk som är verksamt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
  • genomför konkurrens- och konsumentpolitiken
  • genomför konkurrenslagen och Europeiska unionens konkurrensregler
  • tryggar konsumenternas ekonomiska och rättsliga ställning.

Överdirektören ansvarar för att verksamheten inom ansvarsområdet för konkurrensfrågor är resultatgivande och effektiv och att målen nås. Hen sköter därtill de uppgifter som ansvarsområdet har enligt konkurrenslagen och utövar tillsyn över att de beslut som fattats med stöd av konkurrenslagen iakttas.

Tjänsten söktes av nio personer. Statsrådet fattade beslut om utnämningen vid sitt sammanträde 5.3.2020.

Ytterligare upplysningar:
Antti Neimala, avdelningschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 039
Krista Turunen, regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 178

Tillbaka till toppen