Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Tutkimus: Aikuisten luku-, numero- ja tietotekniikkataitoja tulee vahvistaa

Arbets- och näringsministeriet 6.10.2015 12.00
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö tiedottavat

Vahvat luku-, numero- ja tietotekniikkataidot antavat pohjan opiskelulle, työnteolle, työhaulle ja yhteiskunnalliselle osallistumiselle. Suomessa on 600 000 16-65-vuotiasta, joilla nämä perustaidot eivät ole riittäviä. Perustaitoja voi kuitenkin oppia aikuisiällä.

Tiedot käyvät ilmi Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n kansainvälisen aikuistutkimuksen maakatsauksesta, joka julkaistiin 6.10.2015. Katsauksen ovat teettäneet työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

Suomessa aikuisten osaaminen on yleisesti korkealla tasolla, minkä vuoksi perustaitojen puutteesta ei keskustella tarpeeksi. Selviä puutteita on kuitenkin osalla aikuisista. Maakatsaus suosittelee, että perustaitoihin kiinnitetään jatkossa enemmän huomiota.

Käytännössä puutteelliset perustaidot tarkoittavat, että osalla aikuisista on vaikeuksia yksinkertaisten laskutoimitusten tekemisessä tai heidän on vaikea ymmärtää suoraviivaistakin kirjallista tietoa. Ongelmia on siis taidoissa, joita tarvitaan arkipäivässä. Luku- ja numerotaidot ovat yhteydessä tietotekniikkaa soveltaviin ongelmanratkaisutaitoihin.

Taitopuutteet pitäisi tunnistaa silloin, kun aikuisia kohdataan, esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa ja työ- ja elinkeinotoimistoissa. Aikuisten perustaitojen kohentamisessa parhaita tuloksia saadaan, kun niitä kehitetään yksilöllisesti esimerkiksi osana aikuiskoulutusta tai työpaikalla. Lisäksi koulutukseen olisi kannustettava juuri niitä aikuisia, joiden taidoissa olisi eniten parannettavaa.

Nuoret, maahanmuuttajat ja ikääntyvät tarvitsevat tukea

Perustaidot ovat vahvasti kytköksissä ikään, koulutustasoon ja maahanmuuttajataustaan. Ikääntyvien, vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien nuorten sekä maahanmuuttajien joukossa on keskimääräistä enemmän niitä, joiden perustaidot eivät kunnolla riitä nyky-yhteiskunnan vaatimuksiin.

40 prosenttia niistä16-29-vuotiaista, joiden perustaidot eivät ole vahvat, ei ole koulutuksessa tai työssä. Muiden nuorten osalta alle joka kymmenes on vastaavassa tilanteessa. Maakatsaus suosittelee, että työssä oppimista painottavaa ammatillista koulutusta kehitetään sekä toisen asteen jälkeistä koulutusta helpotetaan.

Suomeen muualta muuttaneiden joukossa 40 prosentilla on puutteelliset luku- tai numerotaidot. Suurin osa maahanmuuttajista teki taitotestit kuitenkin muulla kuin omalla äidinkielellään. Kielitaito vaikuttaa siis merkittävästi testitulokseen. Maahanmuuttajien osaamista vahvistetaan parhaiten joustavalla kotoutumiskoulutuksella, jossa painottuvat kieli- ja ammattiopinnot.

Noin 25 prosentilla 55-65-vuotiaista on puutteita perustaidoissa. Nuorempiin verrattuna ongelmia on erityisesti tietotekniikkataidoissa. Maakatsauksessa arvioidaan, että vanhimpien ikäryhmien taitoja voisi tukea esimerkiksi työvoimakoulutuksella. Tämä voisi myöhentää eläkkeelle siirtymistä tilanteessa, jossa heikot tai vanhentuneet taidot ovat este työuran jatkamiselle. Iäkkäiden kohdalla korostuvat myös mahdollisuudet oppia työssä.

Maakatsaus perustuu vuonna 2012 toteutettuun kansainväliseen aikuistutkimukseen sekä asiantuntijoiden haastatteluihin. Maakatsaus on luettavissa opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla osoitteessa http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/artikkelit/piaac/liitteet/adultskillsfinland.pdf

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Maija Lyly-Yrjänäinen, TEM, puh. 029 504 7109

opetusneuvos Petri Haltia, OKM, puh. 029 533 0096

Tillbaka till toppen