Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Tutkimus tukee panostamista liikenteen kotimaisiin biopolttoaineisiin

Arbets- och näringsministeriet 16.6.2015 12.15
Tiedote
Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATTovat julkaisseet arvion tieliikenteen vaihtoehtoisten energiamuotojen ilmasto- ja kustannusvaikutuksista pyrittäessä kohti EU:n vuodelle 2030 asettamia ilmastotavoitteita. Työssä selvitettiin, millä toimenpiteillä ja millä kustannuksilla Suomen tieliikenteessä voidaan saavuttaa 30 tai 40 prosentin vähennys tieliikenteen hiilidioksidipäästöissä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta.

- Tutkimus antaa runsaasti uusia aineksia päätöksentekoon. Selvityksen mukaan päästövähennysten kannalta merkittävin ja kansantaloudellisesti edullisin liikenteen vaihtoehtoinen energialähde kohti vuotta 2030 on kotimainen biopolttoaine. Tutkimus viittaa selkeästi siihen, että Suomen nykyinen, kunnianhimoinen biopolttoaineiden edistämispolitiikka on oikeilla linjoilla. Tulokset tukevat myös Sipilän hallitusohjelman linjausta, jonka mukaan liikenteen uusiutuvien polttoaineiden osuus nostetaan 40 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä, arvioi elinkeinoministeri Olli Rehn VTT:n Ja VATT:n selvitystä.

Erityisen hyödyllisenä työ- ja elinkeinoministeriö pitää tutkimuksen kansantalousnäkökulmaa, joka ei aiemmin juuri ole ollut mukana tämän alan tutkimuksissa. Yleensä liikenteen energiavaihtoehtoja on arvioitu teknologisesta näkökulmasta keskittyen tuotanto- ja käyttöpotentiaaleihin ja suoriin kustannuksiin.

Tutkimus sisältää erilaisia teknologiaskenaarioita ja yhdeksän niistä johdettua vaihtoehtoa, joita verrataan perusskenaarioon, jossa CO2-päästöjä vähennetään biopolttoaineiden sekoitusvelvoitteen avulla ja energiatehokkuuden paranemisen kautta jo runsaat 20 % vuoden 2005 tasosta.

Tutkimuksen mukaan kansantalouden kannalta kustannustehokkain tapa vähentää päästöjä on investoiminen kotimaisten, edistyksellisten drop-in biopolttoaineiden tuotannon ja käytön lisäämiseen. Lisäksi niiden käytöllä ei ole heijastusvaikutuksia autokalustoon tai jakelujärjestelmään. Myös biokaasun käyttöä voitaisiin lisätä kustannustehokkaasti, mutta edellytyksenä on merkittävä kaasuajoneuvokannan kasvaminen.

Pääosa lisäkysynnän tyydyttämiseen tarvittavista uusinvestoinneista voitaisiin toteuttaa Suomessa tukeutuen kotimaiseen puu- ja jätepohjaiseen raaka-aineeseen. Kohdistamalla julkista tukea uuden teknologian kaupallistamiseen voidaan kotimainen tuotanto saada hinnaltaan kilpailukykyiseksi tuontiin nähden.

Sähköautojen kalliin hinnan takia niiden laajamittainen käyttöönotto kannattaa vasta, kun kustannustaso on teknologiakehityksen myötä merkittävästi alentunut.

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT:n yhteistyössä ja työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta tekemä tutkimus on verkossa osoitteessa: http://www.transsmart.fi/files/248/Tutkimusraportti_VTT-R-00752-15_liitteineen.pdf

VTT:n tiedote selvityksestä on osoitteessa: http://www.vtt.fi/kotimaiset-edistykselliset-biopolttoaineet-kansantalouden-kannalta-paras-vaihtoehto

Lisätiedot:

elinkeinoministerin erityisavustaja Markku Rajala, puh. 050 345 8490

yli-insinööri Jukka Saarinen, TEM, puh. 029 506 4806

Tillbaka till toppen